Beroep schrijver

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Publishing market
 • Grammar
 • Literature
 • Types of literature genres
 • Publishing industry
 • Spelling
 • Writing techniques
 • Copyright legislation

Vaardigheden

 • Consult information sources
 • Apply grammar and spelling rules
 • Select subject matter
 • Perform background research on writing subject
 • Write dialogues
 • Critically reflect on artistic production processes
 • Use specific writing techniques
 • Write storylines
 • Develop creative ideas

Optionele kennis en vaardigheden

literatuuradministratie beheren onderhandelen over uitgeefrechten schrijven aanleren contacten onderhouden met uitgevers van boeken teksten evalueren naar aanleiding van feedback onderhandelen over artistieke producties overleggen met de redacteur boekenbeurzen bezoeken eigen teksten promoten linguïstiek kritiek geven op andere schrijvers tekst proeflezen tegen een deadline schrijven publicatieformaten respecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep schrijver behoort tot de beroepsgroep Auteurs en taalkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202412000  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog