Beroep schoorsteenveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Preventie van verontreiniging
 • Huishoudelijke verwarmingssystemen
 • Regelgeving inzake brandveiligheid
 • Ventilatiesystemen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

Vaardigheden

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Klantenservice verlenen
 • Advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen
 • Vervuiling meten

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten energie persoonlijke administratie bijhouden advies geven over verontreinigingspreventie klanten inlichten over milieubescherming energieprestaties van gebouwen voertuigen besturen milieubeleid inspectierapporten van schoorstenen maken relaties met klanten onderhouden nazorgdiensten aan klanten bieden in de buitenlucht werken klein tot middelgroot bedrijf beheren ergonomisch werken energieverbruik analyseren milieutechniek advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen

Functietitels

 • Schoorsteenveger
 • Schoorsteenveger (m/v)
 • (hulp) schoorsteenveger
 • Schoorsteenveger