Beroep schoorsteenveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

  • Huishoudelijke verwarmingssystemen
  • Regelgeving inzake brandveiligheid
  • Preventie van verontreiniging
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal
  • Ventilatiesystemen

Vaardigheden

  • Klantenservice verlenen
  • Advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
  • Vervuiling meten

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen persoonlijke administratie bijhouden nazorgdiensten aan klanten bieden energieverbruik analyseren advies geven over verontreinigingspreventie veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten energieprestaties van gebouwen voertuigen besturen klein tot middelgroot bedrijf beheren inspectierapporten van schoorstenen maken ergonomisch werken klanten inlichten over milieubescherming in de buitenlucht werken energie milieubeleid relaties met klanten onderhouden milieutechniek