Beroep schoorsteenveger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

  • Huishoudelijke verwarmingssystemen
  • Regelgeving inzake brandveiligheid
  • Preventie van verontreiniging
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal
  • Ventilatiesystemen

Vaardigheden

  • Klantenservice verlenen
  • Advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen
  • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
  • Vervuiling meten

Optionele kennis en vaardigheden

advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen persoonlijke administratie bijhouden nazorgdiensten aan klanten bieden energieverbruik analyseren advies geven over verontreinigingspreventie veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten energieprestaties van gebouwen voertuigen besturen klein tot middelgroot bedrijf beheren inspectierapporten van schoorstenen maken ergonomisch werken klanten inlichten over milieubescherming in de buitenlucht werken energie milieubeleid relaties met klanten onderhouden milieutechniek

Loopbaanperspectief

Het beroep schoorsteenveger behoort tot de beroepsgroep Schilders en metaalspuiters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245000  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog