Beroep schoonmaker

Schoonmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie

  Preventieve en interventionele methoden die in de schoonmaakindustrie worden gebruikt ten behoeve van de gezondheid en veiligheid van alle werknemers en derden.

Vaardigheden

 • Kleine reparaties uitvoeren aan systemen van gebouwen

  Kleine reparaties en aanpassingen maken aan het verwarmings-, koelings- of loodgieterssysteem of andere elektrische systemen.

 • Grote reparaties aan gebouwen melden

  De leidinggevenden of managers op de hoogte brengen van de noodzaak om grote reparaties of aanpassingen aan het gebouw uit te voeren.

 • Gevels van gebouwen reinigen

  Reinigingsactiviteiten voor de gevel van een gebouw uitvoeren met behulp van geschikte apparatuur, zoals vereist door de complexiteit en de hoogte van het gebouw.

 • Afstoffen

  Stof van meubelen, jaloezieën en vensterbanken verwijderen, met behulp van speciale stofdoeken of handreinigingsartikelen.

 • Oppervlakken schoonmaken

  De oppervlakken overeenkomstig de sanitaire normen ontsmetten.

 • Vloerreinigingsmateriaal gebruiken

  Tapijtreinigers en -afzuigers, schrobmachines en andere apparatuur voor vloeronderhoud instellen, onderhouden en bedienen om tapijten te onderhouden en harde voeren te schrobben.

 • Veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden

  Ervoor zorgen dat er deugdelijke en functionele beveiligingssystemen zijn, met inbegrip van alarmsystemen, brandalarmen, sprinklerinstallaties en nooduitgangen.

 • Voorraad van sanitaire voorzieningen aanvullen

  Ervoor zorgen dat toiletbenodigdheden zoals zeep en toiletpapier altijd beschikbaar zijn voor gebruik door de klant.

 • Schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren

  Stel alles in het werk om de schade aan het milieu tot een minimum te beperken, volg methoden die de verontreiniging en de verspilling van middelen verminderen.

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Specifieke plekken met de hand reinigen

  Specifieke plekken met de hand reinigen, wanneer het oppervlak klein of verstopt is en dergelijke plekken alleen met de hand gereinigd kunnen worden.

 • Zich aan persoonlijke hygiënische normen houden tijdens het schoonmaken

  Zorg ervoor dat u bij het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden, zoals voorgeschreven in de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de dienst of de organisatie, zelf de nodige schone en beschermende uitrusting draagt.

 • Schoonmaakmateriaal gebruiken

  Schoonmaakmateriaal en -uitrusting gebruiken zoals boenmachines, stofdoeken, stofzuigers en chemische reinigingsoplossingen.

 • Dagelijks afval beheren

  Zorgvuldig behandelen van routinematig afval bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden en ervoor zorgen dat de afvalinzameling en de omliggende gebieden te allen tijde schoon worden gehouden.

 • Inlichten over toiletproblemen

  Aan de betreffende diensten melden wanneer een toilet niet goed functioneert of wanneer gerelateerde apparatuur kapot is en een "buiten gebruik"-bordje op de respectieve toiletdeuren plaatsen.

 • Gangen van gebouwen reinigen

  Reinigen van de vloeren en trappen van gebouwen door vegen, stofzuigen en dweilen volgens hygiënische en organisatorische normen.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • Organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen

  Alle protocollen of richtlijnen die door het bedrijf binnen uw specifieke schoonmaakgebied worden beschreven, toepassen en opvolgen. Dit kan ook inhouden dat het voorziene uniform of kledingstuk te allen tijde gedragen moet worden of dat specifieke apparatuur of materialen moeten worden gebruikt.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Meubelen in gebouwen opstellen

  Verplaatsen en regelen van meubelstukken zoals stoelen en tafels om het oorspronkelijke uiterlijk na een gebeurtenis of vergadering te herstellen of specifieke seminars of vergaderingen voor te bereiden.

Optionele kennis en vaardigheden

terreinen onderhouden gevaarlijk afval verwijderen medisch afval verwerken ongediertebestrijding uitvoeren pesticiden sproeien sneeuw ruimen inkoopactiviteiten beheren vergrendelmechanismen regelgeving inzake brandveiligheid levensmiddelenafval afvoeren gazononderhoud hogedrukreiniging uitvoeren kamers schoonmaken sterilisatietechnieken onkruidverdelgingswerkzaamheden uitvoeren hygiëne in de gezondheidszorg toiletfaciliteiten schoonhouden meubelen schoonmaken houtoppervlak reinigen veiligheidsrisico’s bij het verwijderen van sneeuw communiceren met afvalinzamelaars apparatuur, loodgieters- en verwarmingsproducten gazons onderhouden houtverduurzaming sneeuwruimmateriaal gebruiken oppervlakken ontsmetten veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten veiligheid van gebouwen controleren toezicht houden op het werk van schoonmaakpersoneel

Loopbaanperspectief

Het beroep schoonmaker behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB