Beroep schoonmaker treinen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Schoonmaker treinen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures voor het schoonmaken van treinen

  Kennisgebied dat zich focust op verschillende soorten apparatuur en hun processen voor het schoonmaken en onderhouden van treinen.

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal

  Soorten beschermende materialen en uitrusting voor diverse soorten taken, zoals algemene of gespecialiseerde schoonmaakactiviteiten.

 • Schoonmaaktechnieken

  Verschillende technieken en instrumenten die worden gebruikt om verschillende soorten oppervlakken te reinigen en zo tot een bepaalde mate van netheid te komen, zoals vegen, stofzuigen, ontvetten en nat reinigen.

Vaardigheden

 • Vloerreinigingsmateriaal gebruiken

  Tapijtreinigers en -afzuigers, schrobmachines en andere apparatuur voor vloeronderhoud instellen, onderhouden en bedienen om tapijten te onderhouden en harde voeren te schrobben.

 • Glazen oppervlakken reinigen

  Gebruiken van reinigingsmiddelen om alle oppervlakken die met glas zijn bedekt, met name ramen, schoon te maken.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Dagelijks afval beheren

  Zorgvuldig behandelen van routinematig afval bij het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden en ervoor zorgen dat de afvalinzameling en de omliggende gebieden te allen tijde schoon worden gehouden.

 • Binnenkant van treinen reinigen

  Reinigingstechnieken gebruiken zoals vegen, afstoffen en stofzuigen om treinwagons schoon te maken. Uitgebreider schoonmaken door het interieur en de tapijten op de vloer van de treinwagons te wassen.

 • Openbare ruimte schoonmaken

  De gebieden desinfecteren waartoe het publiek toegang heeft.

 • Schoonmaakmateriaal onderhouden

  De uitrusting en het materiaal dat voor schoonmaak werd gebruikt reinigen en in goede staat bewaren.

 • Voorraad van schoonmaakmateriaal bijhouden

  De voorraad schoonmaakmateriaal bijhouden, nieuw materiaal bestellen wanneer de voorraad op is en het gebruik ervan nauwlettend te volgen om een constante voorraad aan te houden.

 • Materiaal reinigen

  Schoonmaakroutines uitvoeren na het gebruik van de apparatuur.

 • Hogedrukreiniging uitvoeren

  Gebruik maken van hogedrukapparatuur om gebieden, oppervlakken en materialen te reinigen.

 • Organisatorische richtlijnen in de schoonmaaksector volgen

  Alle protocollen of richtlijnen die door het bedrijf binnen uw specifieke schoonmaakgebied worden beschreven, toepassen en opvolgen. Dit kan ook inhouden dat het voorziene uniform of kledingstuk te allen tijde gedragen moet worden of dat specifieke apparatuur of materialen moeten worden gebruikt.

Optionele kennis en vaardigheden

toiletfaciliteiten schoonhouden zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval communiceren met klanten schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren afstoffen storten van opgehaald afval samenwerken met collega’s met chemische reinigingsmiddelen werken oppervlakken schoonmaken hogedrukreinigers bedienen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie verslagen van activiteiten voltooien oppervlakken stofzuigen specifieke plekken met de hand reinigen

Loopbaanperspectief

Het beroep schoonmaker treinen behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB