Beroep schoonmaker cacaobonen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen

Vaardigheden

  • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
  • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
  • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren
  • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
  • Levering van grondstoffen beheren
  • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
  • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
  • Goede productiepraktijken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen mondelinge instructies volgen zware gewichten tillen betrouwbaar handelen schriftelijke instructies volgen omgaan met collega’s kwaliteit van cacaobonen beoordelen omgaan met managers diensten op een flexibele manier uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Loopbaanperspectief

Het beroep schoonmaker cacaobonen behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld