Beroep schoonmaker cacaobonen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen

Vaardigheden

  • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
  • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
  • Goede productiepraktijken toepassen
  • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
  • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren
  • Levering van grondstoffen beheren
  • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
  • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen kwaliteit van cacaobonen beoordelen omgaan met managers kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen diensten op een flexibele manier uitvoeren betrouwbaar handelen onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst schriftelijke instructies volgen omgaan met collega’s zware gewichten tillen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie mondelinge instructies volgen