Beroep schoonmaker cacaobonen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Schoonmaker cacaobonen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen

  Verschillende soorten pesticiden die worden gebruikt voor voedselgrondstoffen om het juiste gebruik van deze stoffen te controleren, waarbij de voornaamste kenmerken van producten worden behouden.

Vaardigheden

 • Luchtzuiveringssystemen bedienen

  Apparaat bedienen waarmee bonen en granen worden vervoerd door middel van een luchtzuiveringssysteem om vreemde stoffen te verwijderen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren

  Nauwkeurig verwerken van levensmiddelen met grote aandacht en gedetailleerde informatie over alle stappen in de creatie van een kwalitatief product.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Cacaobonen uitsorteren

  Cacaobonen screenen om de juiste bonen te selecteren voor het branden en malen. Controleren of de geselecteerde bonen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Cacaobonen met geringe gebreken reinigen.

 • Machines voor het schoonmaken van cacaobonen bedienen

  Een machine bedienen die vreemd materiaal zoals vuil van cacaobonen verwijdert.

 • Aan de lopende band werken in de voedingsmiddelenproductie

  Werken aan lopendebandsystemen voor de productie van voedingsmiddelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

Optionele kennis en vaardigheden

evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen mondelinge instructies volgen zware gewichten tillen betrouwbaar handelen schriftelijke instructies volgen omgaan met collega’s kwaliteit van cacaobonen beoordelen omgaan met managers diensten op een flexibele manier uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie

Loopbaanperspectief

Het beroep schoonmaker cacaobonen behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB