Beroep schoonmaker cacaobonen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Conventioneel

Kennis

  • Effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen

Vaardigheden

  • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
  • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
  • Gedetailleerde voedselverwerkende handelingen uitvoeren
  • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
  • Levering van grondstoffen beheren
  • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
  • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren
  • Goede productiepraktijken toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen onafhankelijk werken als onderdeel van een voedingsmiddelenproductieproces eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen mondelinge instructies volgen zware gewichten tillen betrouwbaar handelen schriftelijke instructies volgen omgaan met collega’s kwaliteit van cacaobonen beoordelen omgaan met managers diensten op een flexibele manier uitvoeren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie