Beroep schoolmaatschappelijk werker

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale pedagogiek
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Leerproblemen
 • Sociale werktheorie
 • Crisisinterventie
 • Gedragsstoornissen
 • Begeleidingsmethodes
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Consultatie

Vaardigheden

 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Werken met gemeenschappen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Casemanagement toepassen
 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Nadenken over praktijken
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Crisisinterventie toepassen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Gedrag van studenten volgen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Communiceren met jongeren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Studenten begeleiden
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale problemen voorkomen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Actief luisteren
 • Veiligheid van studenten garanderen
 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten
 • Problemen aanpakken die de academische vooruitgang belemmeren
 • Empathisch zijn
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Sociale begeleiding bieden
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale verandering promoten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

educatieve testen afnemen psychologische begeleidingsmethoden toezicht houden op buitenschoolse activiteiten kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen procedures in het secundair onderwijs kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen onderwijs voor leerlingen met bijzondere behoeften informatie over schooldiensten geven persoonsgerichte zorg toepassen onderwijswet schoolpsychologie contacten onderhouden met educatieve medewerkers procedures in het lager onderwijs analyse van leerbehoeften samenwerken met onderwijsdeskundigen conflicten hanteren ontwikkelingspsychologie contacten onderhouden met pedagogische medewerkers helpen bij de organisatie van schoolevenementen toezicht houden op de speelplaats

Loopbaanperspectief

Het beroep schoolmaatschappelijk werker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag