Beroep schipper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Europese classificatie van binnenwateren
 • Beginselen van het stuwen van vracht
 • Functies van apparatuur aan dek van een schip
 • Bouw van binnenwaterschepen
 • Nationale waterwegen
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen
 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling
 • Binnenvaartpolitiereglement
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren
 • Fysieke onderdelen van schepen
 • Internationale waterwegen
 • Brandstoffen voor vaartuigen
 • Multimodale vervoerslogistiek
 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling
 • Regelgeving inzake passagiersvervoer
 • Onderscheid maken tussen bouwmethoden voor schepen

Vaardigheden

 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen
 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan
 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen
 • Afwijkingen aan boord opmerken
 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen
 • Op de Europese binnenwateren navigeren
 • Toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken
 • Analyses van scheepsgegevens uitvoeren
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Verschillende soorten schepen onderscheiden
 • Opslagplattegronden opstellen
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven
 • Bemanning onderrichten in gebruik van technische faciliteiten aan wal
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Vracht in laadruimtes vastmaken
 • Opslagplattegronden lezen
 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren
 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren
 • Hoogste niveau van verantwoordelijkheid nemen voor vervoer op de binnenwateren
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Scheepsnavigatieroutes plannen
 • Eerste hulp bieden
 • Radarnavigatie gebruiken
 • Verslagen ingediend door passagiers analyseren
 • Navigeren op water
 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken
 • Aanlegplannen meedelen
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Vaartuigen sturen
 • Vrachtactiviteiten van vaartuigen beheren
 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven
 • Bemanning die motoren bedient controleren

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel schepen vastmaken met touw werksfeer van continue verbetering creëren beschikken over computervaardigheden maritiem engels gebruiken bijgewerkte professionele kennis onderhouden milieubeschermingsmaatregelen implementeren manieren om de reistijd te verminderen analyseren zelfvertrouwen tonen betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep schipper behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag