Beroep schipper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Functies van apparatuur aan dek van een schip
 • Onderscheid maken tussen bouwmethoden voor schepen
 • Beginselen van het stuwen van vracht
 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Regelgeving inzake passagiersvervoer
 • Multimodale vervoerslogistiek
 • Binnenvaartpolitiereglement
 • Nationale waterwegen
 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling
 • Fysieke onderdelen van schepen
 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling
 • Europese classificatie van binnenwateren
 • Brandstoffen voor vaartuigen
 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen
 • Internationale waterwegen
 • Bouw van binnenwaterschepen

Vaardigheden

 • Verslagen ingediend door passagiers analyseren
 • Opslagplattegronden lezen
 • Vracht in laadruimtes vastmaken
 • Op de Europese binnenwateren navigeren
 • Vrachtactiviteiten van vaartuigen beheren
 • Vaarroutes van vaartuigen coördineren
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen
 • Afwijkingen aan boord opmerken
 • Veiligheidstraining geven aan boord van schepen
 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Regelmatige veiligheidsoefeningen voorbereiden en uitvoeren
 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Bemanning die motoren bedient controleren
 • Hoogste niveau van verantwoordelijkheid nemen voor vervoer op de binnenwateren
 • Scheepsnavigatieroutes plannen
 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan
 • Bemanning onderrichten in gebruik van technische faciliteiten aan wal
 • Waternavigatietoestellen gebruiken
 • Verschillende soorten schepen onderscheiden
 • Opslagplattegronden opstellen
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken
 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen
 • Vaartuigen sturen
 • Aanlegplannen meedelen
 • Analyses van scheepsgegevens uitvoeren
 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven
 • Radarnavigatie gebruiken
 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven
 • Eerste hulp bieden
 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen
 • Navigeren op water

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen manieren om de reistijd te verminderen analyseren leiding geven aan personeel bijgewerkte professionele kennis onderhouden maritiem engels gebruiken schepen vastmaken met touw beschikken over computervaardigheden milieubeschermingsmaatregelen implementeren betrouwbaar handelen werksfeer van continue verbetering creëren

Functietitels

 • Medewerker frontoffice (balie) (m/v)
 • Activiteitenbegeleider
 • Binnenvaart werk! meld je aan.
 • Stuurlieden
 • Lichtmatrozen met doorgroeimogelijkheden
 • Duiker
 • Internationaal belastingadviseur
 • Assistent controle
 • Stagiaires