Beroep schipper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • European classification of inland waterways
 • Principles of cargo stowage
 • Functions of vessel deck equipment
 • Inland waterway ship building
 • National waterways
 • Vessel stability principles
 • National regulations on handling cargo
 • Inland waterway police regulations
 • Vessel safety equipment
 • Environmental aspects of inland waterway transportation
 • Physical parts of the vessel
 • International waterways
 • Vessel fuels
 • Multimodal transport logistics
 • International regulations for cargo handling
 • Passenger transport regulations
 • Distinguish ship construction methods

Vaardigheden

 • Calculate the amount of cargo on a vessel
 • Ensure safe loading of goods according to stowage plan
 • Provide on-board safety training
 • Recognise abnormalities on board
 • Undertake navigation safety actions
 • Navigate European inland waterways
 • Restrict passenger access to specific areas on board
 • Conduct analysis of ship data
 • Assess stability of vessels
 • Distinguish various types of ships
 • Compose stowage plans
 • Use meteorological information
 • Assess trim of vessels
 • Adhere to traffic regulations on inland waterways
 • Instruct crew in operations of technical shore based facilities
 • Ensure vessel compliance with regulations
 • Secure cargo in stowage
 • Read stowage plans
 • Prepare and execute regular safety exercises
 • Coordinate the itineraries of vessels
 • Assume highest level of responsibility in inland water transportation
 • Use water navigation devices
 • Plot shipping navigation routes
 • Provide first aid
 • Use radar navigation
 • Analyse reports provided by passengers
 • Conduct water navigation
 • Use modern electronic navigational aids
 • Communicate mooring plans
 • Ensure vessel security
 • Steer vessels
 • Manage vessel cargo activities
 • Ensure integrity of hull
 • Monitor crew members operating engines

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel schepen vastmaken met touw werksfeer van continue verbetering creëren beschikken over computervaardigheden maritiem engels gebruiken bijgewerkte professionele kennis onderhouden milieubeschermingsmaatregelen implementeren manieren om de reistijd te verminderen analyseren zelfvertrouwen tonen betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep schipper behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag