Beroep schietmeester

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Schietmeester: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Explosieven

  Gedrag van explosieven, pyrotechnische middelen en springtechnieken. Daaraan verbonden risico’s en wettelijke eisen.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

Vaardigheden

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Mislukte ontstekingen rapporteren

  Het melden van valse branden aan relevante partijen, zoals de mijnschakelcoördinator, het personeel voor wettelijke inspectie en de explosievenfabrikant.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Boorinstructies geven

  Voorbereidingen voor boorgaten en het uitvaardigen van instructies vóór en tijdens het boren.

 • Resultaat van ontploffing rapporteren

  Melden na onderzoek van het ontploffingsgebied of de explosie succesvol was of niet. Vermelden van alle relevante bevindingen van het onderzoek.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Explosies in volgorde plaatsen

  Gespecificeerde volgorden/patronen van explosies timen.

 • Mogelijk explosiegebied onderzoeken

  Explosiegebieden grondig onderzoeken; de vereiste hoeveelheid explosieven vaststellen; de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Over de vereiste hoeveelheid explosieven besluiten

  De exacte hoeveelheid benodigde explosieven berekenen op basis van de hoeveelheid materiaal die moet worden verwijderd, budgettaire beperkingen en geluidsproblemen.

 • Explosieven volgens de wetgeving beheren

  Beheer van explosieven in overeenstemming met de wetgeving inzake explosieven, met inbegrip van het volgen en controleren van het magazijn.

Optionele kennis en vaardigheden

explosies beveiligen rapporten presenteren toezicht houden op personeel explosieven veilig tot ontploffing brengen wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw mijnbouwtechniek

Loopbaanperspectief

Het beroep schietmeester behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB