Beroep scheikundige

Chemici voeren laboratoriumonderzoek uit door het testen en analyseren van de chemische structuur van stoffen en vertalen de onderzoeksresultaten naar industriële productieprocessen die verder worden gebruikt bij de ontwikkeling of verbetering van producten. Chemici testen ook de kwaliteit van de vervaardigde producten en hun impact op het milieu.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Taken scheikundige

 • Onderzoeken, ontwikkelen en/of verbeteren van theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied.
 • Onderzoeken van de samenstelling, eigenschappen en toepasbaarheid van producten en stoffen.
 • Ontwikkelen van nieuwe stoffen en veranderen en/of verbeteren van eigenschappen van stoffen.
 • Bespreken van vorderingen met de directie.
 • Beoordelen van onderzoeken en adviseren op basis hiervan over vervolgonderzoek.
 • Trekken van conclusies en bevindingen vastleggen in een rapport.
 • Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied en congressen en symposia bezoeken.
 • Wetenschappelijke artikelen schrijven.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en ontwikkelingsprojecten.
 • Ontwikkelen van procedures op het gebied van veiligheid en kwaliteitscontrole voor producenten en gebruikers.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Metallurg
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied

Kennis

 • Anorganische chemie
 • Analytische chemie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Natuurkunde
 • Laboratoriumtechnieken

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Chemische monsters testen
 • Technische rapporten schrijven
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Chemische testprocedures beheren
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Formules in processen omzetten
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Chemische producten ontwikkelen
 • Chemische monsters bereiden
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Analytisch denken
 • Chromatografiesoftware gebruiken
 • Chemische stoffen analyseren
 • Hogedrukvloeistofchromatografie toepassen
 • Een computer gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

geneesmiddelenontwikkeling soorten plastic veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen cae-software vastestofchemie technische expertise leveren fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren polymeerchemie it-instrumenten gebruiken goede productiepraktijken beheer van klantrelaties wetenschappelijke documentatie archiveren klinische chemie analytische methoden in biomedische wetenschappen stralingseffecten op het menselijk lichaam cosmetische producten formuleren kernenergie organische chemie farmaceutische chemie gevaarlijk afval verwijderen nucleaire geneeskunde farmacologie soorten brandstoffen cosmeticasector monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven toxicologie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen kernfysica overleggen met externe laboratoria toezicht houden op kwaliteitscontroles controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen