Beroep scheikundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Anorganische chemie
 • Analytische chemie
 • Laboratoriumtechnieken
 • Natuurkunde
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

Vaardigheden

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen
 • Chromatografiesoftware gebruiken
 • Chemische monsters bereiden
 • Chemische producten ontwikkelen
 • Wetenschappelijke methoden toepassen
 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren
 • Chemische testprocedures beheren
 • Chemische monsters testen
 • Wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken
 • Een computer gebruiken
 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken
 • Resultaten van de analyse documenteren
 • Hogedrukvloeistofchromatografie toepassen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Formules in processen omzetten
 • Technische rapporten schrijven
 • Analytisch denken
 • Chemische stoffen analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren goede productiepraktijken gevaarlijk afval verwijderen vastestofchemie toezicht houden op kwaliteitscontroles overleggen met externe laboratoria organische chemie toxicologie kernenergie stralingseffecten op het menselijk lichaam soorten brandstoffen geneesmiddelenontwikkeling polymeerchemie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen nucleaire geneeskunde farmaceutische chemie cosmeticasector cosmetische producten formuleren it-instrumenten gebruiken cae-software klinische chemie wetenschappelijke verhandelingen schrijven farmacologie analytische methoden in biomedische wetenschappen soorten plastic veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen kernfysica beheer van klantrelaties technische expertise leveren assisteren bij wetenschappelijk onderzoek monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke documentatie archiveren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen

Functietitels

 • Tu/e - financieel administratief medewerker (0,8 fte/ tijdelijk)
 • Technical service specialist benelux
 • Wetenschappelijk beoordelaar
 • It & automation technical support specialist benelux
 • Planner
 • Process engineer chemie
 • Sales engineer analyse apparatuur
 • Docent scheikunde (2e graads)
 • Docent scheikunde (2e graads bevoegd)