Beroep scheikundige

Chemici voeren laboratoriumonderzoek uit door het testen en analyseren van de chemische structuur van stoffen en vertalen de onderzoeksresultaten naar industriële productieprocessen die verder worden gebruikt bij de ontwikkeling of verbetering van producten. Chemici testen ook de kwaliteit van de vervaardigde producten en hun impact op het milieu.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken scheikundige

 • Onderzoeken, ontwikkelen en/of verbeteren van theorieën, methoden en technieken op chemisch gebied.
 • Onderzoeken van de samenstelling, eigenschappen en toepasbaarheid van producten en stoffen.
 • Ontwikkelen van nieuwe stoffen en veranderen en/of verbeteren van eigenschappen van stoffen.
 • Bespreken van vorderingen met de directie.
 • Beoordelen van onderzoeken en adviseren op basis hiervan over vervolgonderzoek.
 • Trekken van conclusies en bevindingen vastleggen in een rapport.
 • Ontwikkelingen bijhouden binnen zijn of haar vakgebied en congressen en symposia bezoeken.
 • Wetenschappelijke artikelen schrijven.
 • Deelnemen aan multidisciplinair overleg en ontwikkelingsprojecten.
 • Ontwikkelen van procedures op het gebied van veiligheid en kwaliteitscontrole voor producenten en gebruikers.

Gerelateerde beroepen onderzoek, advisering

 • Bacterioloog
 • Belastingconsulent
 • Bioloog
 • Biotechnoloog
 • Civiel ingenieur (wo)
 • Clinical research associate (cra)
 • Epidemioloog
 • Fysicus, klinisch fysicus, gezondheidsfysicus
 • Geograaf
 • Geoloog, geofysicus
 • Hoofd afdeling R & D
 • Ingenieur (hbo), anders
 • Klimatoloog
 • Klinisch perfusionist
 • Metallurg
 • Meteorologisch technicus
 • Meteoroloog
 • Milieu-inspecteur
 • Milieuadviseur
 • Natuurwetenschapper, anders
 • Sociale wetenschapper, overige gebieden
 • Socioloog, antropoloog of verwant gebied
 • Weervrouw/man
 • Werktuigbouwkundig Ingenieur

Kennis

 • Inorganic chemistry
 • Analytical chemistry
 • Scientific research methodology
 • Physics
 • Laboratory techniques

Vaardigheden

 • Apply scientific methods
 • Test chemical samples
 • Write technical reports
 • Use chemical analysis equipment
 • Apply safety procedures in laboratory
 • Manage chemical testing procedures
 • Document analysis results
 • Translate formulae into processes
 • Use personal protection equipment
 • Calibrate laboratory equipment
 • Develop chemical products
 • Prepare chemical samples
 • Run laboratory simulations
 • Think analytically
 • Use chromatography software
 • Analyse chemical substances
 • Apply liquid chromatography
 • Use a computer

Optionele kennis en vaardigheden

geneesmiddelenontwikkeling soorten plastic veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen assisteren bij wetenschappelijk onderzoek analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren wetenschappelijke theorieën ontwikkelen cae-software vastestofchemie technische expertise leveren fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren polymeerchemie it-instrumenten gebruiken goede productiepraktijken beheer van klantrelaties wetenschappelijke documentatie archiveren klinische chemie analytische methoden in biomedische wetenschappen stralingseffecten op het menselijk lichaam cosmetische producten formuleren kernenergie organische chemie farmaceutische chemie gevaarlijk afval verwijderen nucleaire geneeskunde farmacologie soorten brandstoffen cosmeticasector monsters voor analyse verzamelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven toxicologie protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen kernfysica overleggen met externe laboratoria toezicht houden op kwaliteitscontroles controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

Loopbaanperspectief

Het beroep scheikundige behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog