Beroep scheepsinspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Machinebouw
 • Maritiemevervoerstechnologie
 • Mechanica van vaartuigen
 • Wettelijke vereisten inzake schepen
 • Procedures voor kwaliteitscontrole
 • Nationale waterwegen
 • Internationale waterwegen
 • Maritieme telecommunicatie
 • Wiskunde
 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem
 • Soorten zeeschepen

Vaardigheden

 • Zorgen voor de veiligheid van vaartuigen
 • Exploitatie van schepen analyseren
 • Vaartuigen inspecteren
 • Technische tekeningen lezen
 • Vermogen van vaartuigen beoordelen
 • Inspecties leiden
 • Inspectierapporten schrijven
 • Tekenen van corrosie herkennen
 • Planlezen
 • Oorzaken van schade vaststellen
 • Advies geven over maritieme onderwerpen
 • Ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen

Optionele kennis en vaardigheden

offshoreconstructies inspecteren claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel maritiem engels gebruiken motoronderdelen werkgerelateerde verslagen schrijven technische beginselen verschillende soorten schepen onderscheiden hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen geldigheid van scheepscertificaten controleren risico’s van scheepsactiviteiten vaststellen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen machinekamers controleren lossen van vracht controleren vergunningen verstrekken onderhoud van apparatuur verzekeren opslagplattegronden lezen engineeringprocessen binnenvaartpolitiereglement beginselen van het stuwen van vracht lading inspecteren scheepsproductie inspecteren prestatietests uitvoeren verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven advies geven aan technici advies geven over onderhoud van apparatuur verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van een veilige scheepsomgeving europese classificatie van binnenwateren analyses van scheepsgegevens uitvoeren fysieke onderdelen van schepen scheepsdocumentatie controleren capaciteit van de vrachtruimte van voertuigen precisiemeetinstrumenten hanteren verschillende communicatiekanalen gebruiken beschikken over computervaardigheden afwijkingen aan boord opmerken

Loopbaanperspectief

Het beroep scheepsinspecteur behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld