Beroep schapenfokker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Voortplanting van vee
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Diervoeding
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Soorten vee

Vaardigheden

 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Dierenhygiëne beheren
 • Gezondheid en welzijn van vee beheren
 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Vee controleren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dierenverslagen opstellen
 • Beweging van dieren controleren
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Voeding geven aan dieren
 • Wol scheren
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Vee selecteren
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Vee beheren
 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Vee voeren
 • Dode dieren afvoeren
 • Zuivelproducten verwerken
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Behandelingen toedienen aan dieren
 • Dierenverblijven onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

raad geven over dierenwelzijn klanten advies geven over juiste dierenverzorging gedrag van dieren beoordelen raad geven over de aankoop van dieren zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer materiaal onderhouden voeding van dieren beoordelen werken met dierenartsen dieren trainen bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren dierenwelzijn beheer van dieren beoordelen geautomatiseerde voedersystemen

Loopbaanperspectief

Het beroep schapenfokker behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld