Beroep Schadetaxateur

Een schadetaxateur legt de schade feitelijk vast in schaderapporten voor zowel particulieren als bedrijven, hierin zijn de gebruikte methodes en gewogen factoren duidelijk gemaakt. Op basis van dit rapport kunnen particulieren/bedrijven besluiten om wel of niet over te gaan tot het indienen van een claim. Hij taxeert de waarde van het bezit en diverse goederen, zoals persoonlijke bezittingen, kunstwerken, voorraden, huisraad en andere voorwerpen. Om tot een goed geïnformeerde taxatie te komen zorgt de schadetaxateur voor aankoopbonnen en waardebepalingen van vergelijkbare artikelen. Daarnaast inspecteert hij de artikelen op samenstelling, toestand en maatvoering. Vervolgens vergelijkt hij de schade met de aansprakelijkheid van de verzekeraar.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken schadetaxateur

 • Vastleggen van feitelijke schade in schaderapporten voor zowel particulieren als bedrijven.
 • Taxeren van waarde van bezit en goederen.
 • Verkrijgen van aankoopbonnen en waardebepalingen van vergelijkbare artikelen.
 • Inspecteren van artikelen op samenstellingen, toestand en maatvoering.
 • Vergelijken van schade met de aansprakelijkheid van de verzekeraar.

Gerelateerde beroepen verzekeringswezen

 • Buitendienstmedewerker verzekeringen
 • Filiaalmanager verzekeringsbedrijf
 • Onderzoeker verzekeringsclaims
 • Schadeacceptant, schadebeoordelaar verzekeringen
 • Taxateur bedrijven
 • Verzekeringsagent, assuradeur

Loopbaanperspectief

Het beroep Schadetaxateur behoort tot de beroepsgroep Boekhouders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202418500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202429000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag