Beroep satellietingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Technische tekeningen
 • Engineeringprocessen
 • Technische beginselen
 • Industriële techniek
 • Geostationaire satellieten
 • Lancering van satellieten in een baan rond de aarde
 • Prestatieparameters van het mondiaal satellietnavigatiesysteem
 • Kwaliteitsstandaarden
 • Productieprocessen
 • Ruimtevaarttechnologie
 • Onbemande luchtsystemen
 • Soorten satellieten
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

missies van ruimtesatellieten plannen productie controleren testgegevens vastleggen aerodynamica materiaalmechanica testprocedures ontwikkelen prestatietests uitvoeren cam-software gebruiken machinebouw ontwerpspecificaties opstellen haalbaarheidsonderzoek uitvoeren ontwerpbeginselen verdedigingssysteem fysiek model van een product bouwen productieprocessen analyseren voor verbetering prototypes ontwerpen begeleiding, navigatie en controle toezicht houden op montagewerkzaamheden virtueel model van een product maken productcontrole beheren cae-software materiaalkunde cad-software gebruiken lanceerplaatsen van satellieten onderzoeken vloeistofmechanica geavanceerde productietechnieken toepassen simulatie van natuurlijke omstandigheden

Loopbaanperspectief

Het beroep satellietingenieur behoort tot de beroepsgroep Elektrotechnisch ingenieurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20242200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20242200  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog