Beroep rouwconsulent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Psychologische theorieën
 • Begeleidingsmethodes
 • Psychologie
 • Sociale wetenschappen
 • Stadia van rouw
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Toezicht op personen
 • Reflectie
 • Gedragstherapie
 • Cliëntgerichte begeleiding

Vaardigheden

 • Terugvalpreventie organiseren
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Actief luisteren
 • Sociale verandering promoten
 • Conflicten hanteren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Reageren op extreme emoties van personen
 • Mensenrechten promoten
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Cliënten helpen omgaan met verdriet
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Empathisch zijn
 • Sociale crisissen beheersen
 • Integratie bevorderen

Optionele kennis en vaardigheden

kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren

Loopbaanperspectief

Het beroep rouwconsulent behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag