Beroep roustabout

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Roustabout: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Kranen loodsen

  Een kraanmachinist begeleiden bij het bedienen van de kraan. Visueel, verbaal of met behulp van communicatieapparatuur in contact blijven met de machinist om ervoor te zorgen dat de kraan veilig en efficiënt wordt bediend.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Gemorste olie opruimen

  Gemorste olie veilig opruimen en verwijderen.

 • Olieveldmachines onderhouden

  Uit elkaar halen, repareren of vervangen van apparatuur op een olieveld, zoals onderdelen van stoomturbines of ketels; gebruiken van elektrisch en handgereedschap.

 • Leidingendek onderhouden

  Ervoor zorgen dat het hoofddek en het leidingendek proper zijn.

 • Takelapparatuur leveren

  De uitrusting om de vloeren te maken, zoals gevraagd, leveren en bijstand verlenen aan de werkers.

 • In boorteams werken

  Vermogen om met vertrouwen te werken binnen een boorteam op een booreiland of olieplatform, waarbij elk team een onderdeel uitvoert, maar alles ondergeschikt is aan de efficiëntie van het geheel.

 • Motoronderdelen met bouten bevestigen

  Delen van motoren bevestigen met bouten met de hand of met behulp van elektrisch gereedschap.

 • Pijpleidingen inspecteren

  Leidingen met productstromen bewandelen om schade of lekken vast te stellen; elektronische detectieapparatuur gebruiken en visuele inspecties uitvoeren.

 • Spanning van motoronderdelen aanpassen

  Motoronderdelen vast- of losdraaien met hand- en elektrisch gereedschap; onderhoud van leidingen, behuizing en drijfstangen.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Pijpleidingen transporteren

  Pijpleidingen transporteren met de hand of met behulp van apparatuur zoals mechanische liften en vrachtwagenlieren.

 • Funderingen voor derrickkranen maken

  Bouwen van funderingen en assembleren van hout of staal om een boortoren te bouwen.

 • Olieputmonden bevestigen

  Bereiden van olieputkoppen voor de verbinding met olievoorraadtanks.

 • Boorlocaties vrijmaken

  Boorlocaties vrijmaken, bijv. door omringende bomen om te hakken; plaats maken voor nieuwe wegen om op de site te boren.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit

Loopbaanperspectief

Het beroep roustabout behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB