Beroep rotating equipment engineer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Industriële techniek
 • Fabricageprocessen
 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen
 • Wiskunde
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Blauwdrukken
 • Productieprocessen
 • Mechanica
 • CAD-software
 • Machinebouw
 • Soorten roterende apparatuur
 • Technische tekeningen

Vaardigheden

 • Technische documentatie aanleveren
 • Problemen oplossen
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Computergestuurde technische systemen gebruiken
 • Planlezen
 • Een computer gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • CAD-software gebruiken
 • Technische tekeningen lezen

Optionele kennis en vaardigheden

kosten-batenanalyserapporten verstrekken de bediening van een machine installeren fysiek model van een product bouwen 3d-modellering advies geven aan technici optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd reverse-engineering virtueel model van een product maken grond- en hulpstoffen beheren roterende machines onderhouden materiaalmechanica analytische wiskundige berekeningen uitvoeren productieontwikkelingen controleren haalbaarheid van productie vaststellen productieprocessen plannen cae-software zorgen voor naleving van de milieuwetgeving prototypes ontwerpen productiecapaciteit vaststellen cam-software gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden