Beroep rotating equipment engineer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Industriële techniek
 • Fabricageprocessen
 • Technische beginselen
 • Engineeringprocessen
 • Wiskunde
 • Beginselen van werktuigbouwkunde
 • Blauwdrukken
 • Productieprocessen
 • Mechanica
 • CAD-software
 • Machinebouw
 • Soorten roterende apparatuur
 • Technische tekeningen

Vaardigheden

 • Technische documentatie aanleveren
 • Problemen oplossen
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Computergestuurde technische systemen gebruiken
 • Planlezen
 • Een computer gebruiken
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren
 • Technische ontwerpen aanpassen
 • CAD-software gebruiken
 • Technische tekeningen lezen

Optionele kennis en vaardigheden

kosten-batenanalyserapporten verstrekken de bediening van een machine installeren fysiek model van een product bouwen 3d-modellering advies geven aan technici optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd reverse-engineering virtueel model van een product maken grond- en hulpstoffen beheren roterende machines onderhouden materiaalmechanica analytische wiskundige berekeningen uitvoeren productieontwikkelingen controleren haalbaarheid van productie vaststellen productieprocessen plannen cae-software zorgen voor naleving van de milieuwetgeving prototypes ontwerpen productiecapaciteit vaststellen cam-software gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden

Loopbaanperspectief

Het beroep rotating equipment engineer behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog