Beroep roerganger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Multimodale vervoerslogistiek
 • Beginselen van het stuwen van vracht
 • Functies van apparatuur aan dek van een schip
 • Bouw van binnenwaterschepen
 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling
 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling
 • Regelgeving inzake passagiersvervoer
 • Nationale waterwegen
 • Internationale waterwegen
 • Onderscheid maken tussen bouwmethoden voor schepen
 • Europese classificatie van binnenwateren
 • Ankers die worden gebruikt bij transport op binnenwateren
 • Fysieke onderdelen van schepen
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen

Vaardigheden

 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan
 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden
 • Onderdelen van vaartuigen reinigen
 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden
 • Verschillende soorten schepen onderscheiden
 • Vracht opslaan
 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven
 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning
 • Vaartuigen losmaken
 • Vaartuigen aanmeren
 • Passagiers veilig helpen uitstappen
 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren
 • Schepen in de haven verankeren
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Toezicht houden op het inladen van vracht
 • Motorprestaties evalueren
 • Radarnavigatie gebruiken
 • Procedures aan boord controleren in geval van nood
 • Stabiliteit van schepen bewaren in verhouding tot het gewicht van reizigers
 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen
 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken
 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten
 • Procedures in geval van alarm volgen
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Reddingsmiddelen gebruiken
 • Controlesystemen van vaartuigen beheren
 • Toezicht houden op het uitladen van vracht
 • Verschillende soorten sloten en hun werking begrijpen
 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven
 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven
 • Zwemmen
 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers
 • Helpen bij het inschepen van passagiers
 • Toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken
 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken
 • Op de Europese binnenwateren navigeren

Optionele kennis en vaardigheden

storingen in motoren opsporen drugsbeleid op de werkplaats implementeren onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren afwijkingen aan boord opmerken milieubeschermingsmaatregelen implementeren eerste hulp bieden verschillende communicatiekanalen gebruiken maritiem engels gebruiken brandstoffen voor vaartuigen teambuilding aanmoedigen conflictbeheersing toepassen feedback over beroepsprestaties geven zelfvertrouwen tonen milieuaspecten van vervoer op binnenwateren in een watertransportteam werken risicoanalyses uitvoeren intercultureel bewustzijn tonen checklists volgen betrouwbaar handelen beschikken over computervaardigheden elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

Loopbaanperspectief

Het beroep roerganger behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag