Beroep roerganger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Internationale waterwegen
 • Nationale waterwegen
 • Bouw van binnenwaterschepen
 • Regelgeving inzake passagiersvervoer
 • Functies van apparatuur aan dek van een schip
 • Europese classificatie van binnenwateren
 • Onderscheid maken tussen bouwmethoden voor schepen
 • Ankers die worden gebruikt bij transport op binnenwateren
 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen
 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling
 • Fysieke onderdelen van schepen
 • Beginselen van het stuwen van vracht
 • Multimodale vervoerslogistiek
 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

Vaardigheden

 • Op de Europese binnenwateren navigeren
 • Procedures aan boord controleren in geval van nood
 • Toegang van reizigers tot bepaalde gebieden aan boord beperken
 • Helpen bij het inschepen van passagiers
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Verschillende soorten schepen onderscheiden
 • Procedures in geval van alarm volgen
 • Toezicht houden op het uitladen van vracht
 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren
 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten
 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen
 • Vaartuigen aanmeren
 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers
 • Ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven
 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden
 • Vaartuigen losmaken
 • Stabiliteit van vaartuigen beoordelen
 • Vracht opslaan
 • Reddingsmiddelen gebruiken
 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden
 • Controlesystemen van vaartuigen beheren
 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken
 • Verschillende soorten sloten en hun werking begrijpen
 • Toezicht houden op de bewegingen van de bemanning
 • Trim van vaartuigen beoordelen
 • Onderdelen van vaartuigen reinigen
 • Passagiers veilig helpen uitstappen
 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven
 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan
 • Zwemmen
 • Motorprestaties evalueren
 • Toezicht houden op het inladen van vracht
 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken
 • Stabiliteit van schepen bewaren in verhouding tot het gewicht van reizigers
 • Radarnavigatie gebruiken
 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven
 • Schepen in de haven verankeren

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren storingen in motoren opsporen afwijkingen aan boord opmerken intercultureel bewustzijn tonen teambuilding aanmoedigen zelfvertrouwen tonen feedback over beroepsprestaties geven drugsbeleid op de werkplaats implementeren beschikken over computervaardigheden risicoanalyses uitvoeren milieuaspecten van vervoer op binnenwateren betrouwbaar handelen elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer checklists volgen eerste hulp bieden maritiem engels gebruiken in een watertransportteam werken conflictbeheersing toepassen milieubeschermingsmaatregelen implementeren brandstoffen voor vaartuigen