Beroep roerganger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Multimodal transport logistics
 • Principles of cargo stowage
 • Functions of vessel deck equipment
 • Inland waterway ship building
 • International regulations for cargo handling
 • National regulations on handling cargo
 • Passenger transport regulations
 • National waterways
 • International waterways
 • Distinguish ship construction methods
 • European classification of inland waterways
 • Anchors used in inland water transport
 • Physical parts of the vessel
 • Vessel stability principles

Vaardigheden

 • Ensure safe loading of goods according to stowage plan
 • Assist anchoring operations
 • Clean parts of vessels
 • Help to control passenger behaviour during emergency situations
 • Distinguish various types of ships
 • Stow cargo
 • Adhere to traffic regulations on inland waterways
 • Supervise movement of crew
 • Unmoor vessels
 • Moor vessels
 • Facilitate safe disembarkation of passengers
 • Execute safety assurance exercises
 • Anchor ships to the port
 • Assess trim of vessels
 • Use meteorological information
 • Supervise loading of cargo
 • Evaluate engine performance
 • Use radar navigation
 • Control proceedings on board in the event of an emergency
 • Maintain ship stability in relation to weight of passengers
 • Adjust weight of cargo to capacity of freight transport vehicles
 • Use modern electronic navigational aids
 • Apply regulations on cargo transport operations
 • Follow procedures in the event of an alarm
 • Assess stability of vessels
 • Operate life-saving appliances
 • Manage vessel control systems
 • Supervise unloading of cargo
 • Understand different types of locks and their operation
 • Communicate reports provided by passengers
 • Ensure integrity of hull
 • Swim
 • Supervise movement of passengers
 • Assist passenger embarkation
 • Restrict passenger access to specific areas on board
 • Use equipment for safe stowage
 • Navigate European inland waterways

Optionele kennis en vaardigheden

storingen in motoren opsporen drugsbeleid op de werkplaats implementeren onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren afwijkingen aan boord opmerken milieubeschermingsmaatregelen implementeren eerste hulp bieden verschillende communicatiekanalen gebruiken maritiem engels gebruiken brandstoffen voor vaartuigen teambuilding aanmoedigen conflictbeheersing toepassen feedback over beroepsprestaties geven zelfvertrouwen tonen milieuaspecten van vervoer op binnenwateren in een watertransportteam werken risicoanalyses uitvoeren intercultureel bewustzijn tonen checklists volgen betrouwbaar handelen beschikken over computervaardigheden elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

Loopbaanperspectief

Het beroep roerganger behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag