Beroep robotica-ingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Robotica-ingenieur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Robotica

  De tak van engineering die betrekking heeft op het ontwerp, de bediening, de productie en het gebruik van robots. De robotica maakt deel uit van de werktuigbouw, de elektrotechniek en de computerwetenschappen en overlapt met de mechatronica en de automatiseringstechniek.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Componenten van robotsystemen

  De onderdelen die in robotsystemen kunnen worden gevonden, zoals microprocessoren, elektronica, sensoren, schakelborden, codeerders, servomotoren, besturingseenheden, pneumatiek of hydraulica.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

Vaardigheden

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Technische ontwerpen goedkeuren

  Toestemming geven voor het afgewerkte technische ontwerp om over te gaan naar de eigenlijke productie en assemblage van het product.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren

  Het evalueren en beoordelen van het potentieel van een project, plan, voorstel of nieuw idee. Een gestandaardiseerde studie realiseren die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en research ter ondersteuning van het besluitvormingsproces.

 • Automatiseringsonderdelen ontwerpen

  Ontwerpen van technische onderdelen, assemblages, producten of systemen die bijdragen aan de automatisering van industriële machines.

Optionele kennis en vaardigheden

mechatronische conceptontwerpen simuleren geavanceerde productietechnieken toepassen computertechniek softwaredesign creëren mechatronische instrumenten ijken software voor het oplossen van softwarefouten ontwerpspecificaties opstellen veiligheidstechniek technische tekeningen maken cad-software gebruiken industriële techniek proefdraaien prototypen voor productie maken elektronica elektrotechniek productie controleren gegevensbeheer van producten advies geven aan technici veiligheidsnormen in industriële contexten volgen op de hoogte blijven van de digitale transformatie van industriële processen prototypes ontwerpen testgegevens analyseren mechatronische eenheden testen microprocessors ontwerpbeginselen mechatronische eenheden assembleren cam-software gebruiken fabricageprocessen mechatronica testgegevens vastleggen gerobotiseerde apparatuur onderhouden prestatietests uitvoeren robots assembleren

Loopbaanperspectief

Het beroep robotica-ingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB