Beroep risicobeheerder

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financial management
 • Financial statements
 • Securities
 • Tax legislation
 • Corporate social responsibility
 • Financial analysis

Vaardigheden

 • Analyse market financial trends
 • Collect financial data
 • Advise on risk management
 • Strive for company growth
 • Advise on tax policy
 • Analyse internal factors of companies
 • Integrate strategic foundation in daily performance
 • Interpret financial statements
 • Follow company standards
 • Plan health and safety procedures
 • Analyse financial risk
 • Assess risk factors
 • Estimate profitability
 • Manage securities
 • Analyse external factors of companies
 • Create a financial plan
 • Calculate dividends
 • Make strategic business decisions
 • Liaise with managers
 • Enforce financial policies
 • Advise on financial matters
 • Analyse financial performance of a company

Optionele kennis en vaardigheden

nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen soorten verzekeringen financiële haalbaarheid beoordelen processen van de financiële afdeling processen van de boekhoudafdeling communiceren met bankiers leningen analyseren risico-overdracht bankactiviteiten beoordelingsrapporten opstellen internationale standaarden voor financiële verslaglegging voorraadwaardering uitvoeren financiële producten bedrijfswaarde van een bedrijf bepalen betrouwbaarheid van gegevens beoordelen verzekeringsrecht financiële prognoses op de hoogte blijven van het politieke landschap verzekeringsbehoeften analyseren advies geven over beleggingen risicorapporten opstellen ondernemingsstrategieën ontwikkelen investeringsanalyse kredietrisicobeleid toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep risicobeheerder behoort tot de beroepsgroep Financieel specialisten en economen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202411200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202411500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld