Beroep rioolwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Pijpleidingen inspecteren
 • Pijpleidingen herstellen
 • Kaarten lezen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Pompputten bedienen
 • Pompen bedienen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

Optionele kennis en vaardigheden

eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden geproduceerde pijpleidingsonderdelen monteren toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen laboratoriumtechnieken advies geven over onderhoud van apparatuur industriële containers reinigen monsters op verontreinigende stoffen testen leidingwerk aanleggen geografische informatiesystemen afbakenen eigenschappen van coating van pijpleidingen milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken septic tanks onderhouden monsters voor analyse verzamelen besturingselementen van hydraulische machines bedienen experimentele laboratoriumgegevens analyseren laboratoriumproeven uitvoeren geografische informatiesystemen gebruiken reiniging van wegdraineringen uitvoeren resultaten van de analyse documenteren boorapparatuur bedienen