Beroep rioolwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend
 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Kaarten lezen
 • Pijpleidingen inspecteren
 • Pijpleidingen herstellen
 • Pompputten bedienen
 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Slijtage van pijpleidingen voorkomen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Pompen bedienen
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

Optionele kennis en vaardigheden

monsters op verontreinigende stoffen testen geproduceerde pijpleidingsonderdelen monteren toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen experimentele laboratoriumgegevens analyseren septic tanks onderhouden industriële containers reinigen milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden geografische informatiesystemen gebruiken advies geven over onderhoud van apparatuur reiniging van wegdraineringen uitvoeren besturingselementen van hydraulische machines bedienen afbakenen boorapparatuur bedienen leidingwerk aanleggen geografische informatiesystemen eigenschappen van coating van pijpleidingen resultaten van de analyse documenteren laboratoriumtechnieken laboratoriumproeven uitvoeren monsters voor analyse verzamelen