Beroep rioolwerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of pipelines

Vaardigheden

 • Read maps
 • Inspect pipelines
 • Repair pipelines
 • Operate sumps
 • Maintain records of maintenance interventions
 • Apply health and safety standards
 • Prevent pipeline deterioration
 • Detect flaws in pipeline infrastructure
 • Operate pumps
 • Test pipeline infrastructure operations
 • Use personal protection equipment
 • Ensure regulatory compliance in pipeline infrastructures

Optionele kennis en vaardigheden

monsters op verontreinigende stoffen testen geproduceerde pijpleidingsonderdelen monteren toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen experimentele laboratoriumgegevens analyseren septic tanks onderhouden industriële containers reinigen milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken eigenschappen van coatings van pijpleidingen onderhouden geografische informatiesystemen gebruiken advies geven over onderhoud van apparatuur reiniging van wegdraineringen uitvoeren besturingselementen van hydraulische machines bedienen afbakenen boorapparatuur bedienen leidingwerk aanleggen geografische informatiesystemen eigenschappen van coating van pijpleidingen resultaten van de analyse documenteren laboratoriumtechnieken laboratoriumproeven uitvoeren monsters voor analyse verzamelen

Loopbaanperspectief

Het beroep rioolwerker behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog