Beroep rioolreiniger

Rioolreiniger: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake afvaltransport

  Voorschriften en wetgeving betreffende het veilige vervoer van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, producten en middelen.

Vaardigheden

 • Pompen bedienen

  Industriële pompen bedienen om de overtollige vloeistof te verwijderen.

 • Pompputten bedienen

  Bedienen van industriële putten die worden gebruikt om overtollige vloeistof zoals water of chemicaliën te verwijderen.

 • Onderhoud van apparatuur garanderen

  Ervoor zorgen dat de voor de werking benodigde apparatuur regelmatig op fouten wordt gecontroleerd, dat routine-onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en dat reparaties worden gepland en uitgevoerd in geval van schade of gebreken.

 • Met chemische reinigingsmiddelen werken

  Zorg voor een correcte behandeling, opslag en verwijdering van chemische reinigingsmiddelen overeenkomstig de voorschriften.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Riolering reinigen

  Zaken die de afvoerstroom in het rioolsysteem blokkeren met de hand of met een machine verwijderen en opkuisen.

 • Schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren

  Stel alles in het werk om de schade aan het milieu tot een minimum te beperken, volg methoden die de verontreiniging en de verspilling van middelen verminderen.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Rioleringssystemen inspecteren

  Bepalen en lokaliseren van de oorzaak van verstoppingen in het rioleringssysteem.

Optionele kennis en vaardigheden

pijpleidingen herstellen gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen boorapparatuur bedienen soorten pijpleidingen industriële containers reinigen video-uitrusting gebruiken voor inspectie van pijpleidingen hygiëne waarborgen preventie van verontreiniging pijpleidingen schoonmaken septic tanks onderhouden pijpleidingen inspecteren graaftechnieken waterregelgeving schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen slijtage van pijpleidingen voorkomen planlezen

Loopbaanperspectief

Het beroep rioolreiniger behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB