Beroep rioolreiniger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Wetgeving inzake afvaltransport

Vaardigheden

 • Pompen bedienen
 • Pompputten bedienen
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Met chemische reinigingsmiddelen werken
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Afval verwijderen
 • Riolering reinigen
 • Schoonmaakactiviteiten op een milieuvriendelijke manier uitvoeren
 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen
 • Rioleringssystemen inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

pijpleidingen herstellen gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen boorapparatuur bedienen soorten pijpleidingen industriële containers reinigen video-uitrusting gebruiken voor inspectie van pijpleidingen hygiëne waarborgen preventie van verontreiniging pijpleidingen schoonmaken septic tanks onderhouden pijpleidingen inspecteren graaftechnieken waterregelgeving schoonmaakactiviteiten buitenshuis uitvoeren toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen slijtage van pijpleidingen voorkomen planlezen

Loopbaanperspectief

Het beroep rioolreiniger behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag