Beroep restaurator kunstvoorwerpen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Restaurator kunstvoorwerpen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

Vaardigheden

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Restauratie-activiteiten selecteren

  Bepalen van de restauratiebehoeften en -eisen en de activiteiten plannen. Overwegen van de gewenste resultaten, het vereiste interventieniveau, de evaluatie van alternatieven, beperkingen op acties, eisen van belanghebbenden, mogelijke risico's en toekomstige opties.

 • Restauratieprocedures evalueren

  Het resultaat van conserverings- en restauratieprocedures evalueren. De risicograad en het succes van de behandeling of de activiteit evalueren en de resultaten meedelen.

 • Conservatiebehoeften beoordelen

  De behoeften op het gebied van conservering/restauratie in verband met het huidige en geplande toekomstige gebruik beoordelen en inventariseren.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Restauratietechnieken toepassen

  Passende restauratietechnieken kiezen en toepassen om de vereiste restauratiedoelstellingen te bereiken. Het kan onder meer gaan om preventieve maatregelen, herstelmaatregelen, restauratieprocessen en beheerprocessen.

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Bewaringsadvies geven

  Het opstellen van richtsnoeren voor de behandeling, het preserveren en het onderhoud van voorwerpen, en het verstrekken van professioneel advies over het mogelijk reparatiewerk dat uitgevoerd moet worden.

 • Kunst restaureren aan de hand van wetenschappelijke methoden

  Nauw toezien op kunstwerken en artefacten door gebruik te maken van wetenschappelijke instrumenten zoals röntgenfoto’s en visuele instrumenten, om de oorzaken van de verslechtering te omschrijven. Analyseren van de mogelijkheid om deze voorwerpen op zodanige wijze te herstellen dat zij hun oorspronkelijke vorm of toestand kunnen aannemen.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau omgaan met een publiek zich specialiseren in conservatie en restauratie van specifieke soorten voorwerpen culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren kunstgeschiedenis kunstcollecties rapporten presenteren in een restauratieteam werken projectbeheer uitvoeren kunstkwaliteit evalueren

Loopbaanperspectief

Het beroep restaurator kunstvoorwerpen behoort tot de beroepsgroep Beeldend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20247000  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB