Beroep Restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen

Een restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen verricht handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan kunstvoorwerp of schilderij. Hij of zij doet dit op basis van een vooraf opgesteld behandelplan. Het behandelplan wordt door een restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen opgesteld op basis van een vooronderzoek en diagnose. Hij of zij overlegt hierover met de desbetreffende opdrachtgever. Een restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen gebruikt diverse speciale materialen en technieken met als doel het in stand houden van het voorwerp.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen

  • Het onderzoeken van kunstvoorwerpen en schilderijen die gerestaureerd moeten worden.
  • Het stellen van een diagnose en het opstellen van een behandelplan.
  • Overleggen met de opdrachtgever.
  • Het voorwerp restaureren met behulp van diverse materialen en technieken.

Gerelateerde beroepen ambacht

  • Ambachtelijk beroep, anders
  • Boekbinder
  • Houtsnijder

Loopbaanperspectief

Het beroep Restaurateur kunstvoorwerpen, schilderijen behoort tot de beroepsgroep Uitvoerend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog