Beroep repetitor

Repetitor: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Muziektheorie

  Het geheel van onderling samenhangende concepten die de theoretische achtergrond van muziek vormen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

 • Muziekliteratuur

  Literatuur over de muziektheorie, specifieke muziekstijlen, perioden, componisten en musici, of specifieke stukken. Hieronder vallen diverse materialen zoals magazines, bladen, boeken en academische literatuur.

Vaardigheden

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

 • Muziekpartituren lezen

  Lezen van de partituur tijdens repetities en live optredens.

 • Veilige werkomstandigheden in de podiumkunsten behouden

  De technische aspecten controleren van uw werkomgeving, kostuums, rekwisieten, enz. Verwijder potentiële gevaren in uw werkplek of voorstelling. Actief ingrijpen in geval van ongevallen of ziekte.

 • Repetities voorbereiden

  Besluiten nemen over de inhoud van een repetitie. Uzelf in het choreografisch materiaal en andere onderdelen van het werk verplaatsen. De noodzakelijke technische en materiële middelen bijeenbrengen en de repetitie helpen opzetten.

 • Scripts lezen

  Een playbook of filmscript lezen, niet alleen als literatuur, maar om acties, emotionele toestanden, ontwikkeling van karakters, situaties, verschillende sets en locaties, enz. te onderkennen.

 • Muziek transponeren

  Muziek omzetten naar een alternatieve sleutel, met behoud van de oorspronkelijke toonstructuur.

 • Muziek voor een training selecteren

  De muziek kiezen die moet worden gebruikt om uitvoerende kunstenaars te helpen een artistiek doel te bereiken op het gebied van dansen, zingen of andere muzikale activiteiten.

 • Muzikale improvisaties tijdens de therapie uitvoeren

  Muziek improviseren als reactie op wat de patiënt communiceert, om zo de individuele aard van de relatie tussen therapeut en patiënt te versterken. Instrumenteel, vocaal of fysiek improviseren om aan de therapeutische behoeften van de cliënt te voldoen.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Muziekpartituren schrijven

  Muziekpartituren schrijven voor orkesten, ensembles of individuele instrumentalisten met gebruik van kennis van de muziektheorie en de geschiedenis. Instrumentele en vocale vaardigheden toepassen.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Met verscheidene persoonlijkheden werken

  Flexibel zijn en werken met een verscheidenheid aan persoonlijkheden.

 • Muziek studeren

  Originele muziekstukken bestuderen om vertrouwd te raken met de muziektheorie en -geschiedenis.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Oefensessies van artiesten begeleiden

  Organiseren van oefensessies door het bepalen van de doelstellingen. Toezicht houden op de opleiding van de uitvoerders.

 • Deelnemen aan muziekopnames in studio's

  Deelnemen aan opnamesessies in muziekstudio’s.

 • Muziekinstrumenten bespelen

  Speciaal gebouwde of geïmproviseerde instrumenten gebruiken om muzikale geluiden te produceren.

Optionele kennis en vaardigheden

timingsignalen opvolgen scenario analyseren artistieke projecten beheren muziek spelen in een ensemble muziek opnemen in een internationale omgeving werken artiesten souffleren intercultureel bewustzijn tonen transcripten beheren solo muziek spelen

Loopbaanperspectief

Het beroep repetitor behoort tot de beroepsgroep Uitvoerend kunstenaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB