Beroep remedial teacher

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communication disorders
 • Learning needs analysis
 • Learning difficulties
 • Behavioural disorders

Vaardigheden

 • Communicate with youth
 • Consult student's support system
 • Assist students in their learning
 • Support children's wellbeing
 • Counsel students
 • Oversee extra-curricular activities
 • Monitor student's behaviour
 • Show consideration for student's situation
 • Liaise with educational staff
 • Encourage students to acknowledge their achievements
 • Listen actively
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Liaise with educational support staff

Optionele kennis en vaardigheden

schoolpsychologie bescherming van jonge personen promoten middelen voor educatieve doeleinden beheren persoonsgerichte zorg toepassen procedures in het lager onderwijs psychologie onderwijsbehoeften identificeren samenwerken met onderwijsdeskundigen ontwikkelingspsychologie veiligheid van studenten garanderen helpen bij de organisatie van schoolevenementen onderwijswet procedures in het secundair onderwijs projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen ondersteuning aan leerkrachten bieden studenten helpen bij hun inschrijving positieve instelling van jongeren ondersteunen toezicht houden op de speelplaats individuele lesplannen opstellen begeleidingsmethodes

Loopbaanperspectief

Het beroep remedial teacher behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag