Beroep remedial teacher

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Communicatiestoornissen
 • Analyse van leerbehoeften
 • Leerproblemen
 • Gedragsstoornissen

Vaardigheden

 • Communiceren met jongeren
 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen
 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Studenten begeleiden
 • Toezicht houden op buitenschoolse activiteiten
 • Gedrag van studenten volgen
 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Actief luisteren
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers

Optionele kennis en vaardigheden

schoolpsychologie bescherming van jonge personen promoten middelen voor educatieve doeleinden beheren persoonsgerichte zorg toepassen procedures in het lager onderwijs psychologie onderwijsbehoeften identificeren samenwerken met onderwijsdeskundigen ontwikkelingspsychologie veiligheid van studenten garanderen helpen bij de organisatie van schoolevenementen onderwijswet procedures in het secundair onderwijs projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen ondersteuning aan leerkrachten bieden studenten helpen bij hun inschrijving positieve instelling van jongeren ondersteunen toezicht houden op de speelplaats individuele lesplannen opstellen begeleidingsmethodes

Loopbaanperspectief

Het beroep remedial teacher behoort tot de beroepsgroep Onderwijskundigen en overige docenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415000  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag