Beroep remedial teacher

Een remedial teacher verleent extra ondersteuning aan leerlingen met een bepaalde leer of gedragsprobleem/stoornis. De hulp van een remedial teacher is afgestemd op de individuele ondersteuningsbehoeften van de leerling en primair gericht op het leerproces. Veelal betreft het extra ondersteuning op het gebied van taal of rekenen. Een remedial teacher overlegt met en rapporteert aan het zorgteam en onderhoudt contact met ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Hij of zij stelt een behandelingsplan, evalueert dit plan en stelt het zo nodig bij. Daarnaast heeft een remedial teacher een adviserende en coachende rol richting leerkrachten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend

Taken remedial teacher

 • Het uitvoeren en coördineren van de screening van leerlingen op specifieke vaardigheden zoals taal en/of rekenen.
 • Opstellen en uitvoeren van individuele behandelingsplannen.
 • Evalueren en zo nodig bijstellen van behandelingsplannen.
 • Het verzorgen van groepslessen aan RT-leerlingen.
 • Overleggen met leden zorgteam en andere betrokkenen en rapporteren over de voortgang.
 • Ouders informeren over de begeleiding en de voortgang.
 • Adviseren en coachen van leerkrachten.

Gerelateerde beroepen overig onderwijs

 • Autorij instructeur, motorrij instructeur
 • Docent creatieve vakken
 • Docent drama
 • Docent IT-vakken
 • Docent muziek, zang
 • Docent Nederlands als tweede taal
 • Docent overige vakgebieden
 • Docent vreemde talen
 • Docent yoga of vergelijkbaar
 • Inspecteur onderwijs
 • Leerkracht speciaal overig onderwijs
 • Leerkracht speciaal voortgezet onderwijs
 • Rij-examinator
 • Sportleraar

Kennis

 • Gedragsstoornissen
 • Analyse van leerbehoeften
 • Leerproblemen
 • Communicatiestoornissen

Vaardigheden

 • Studenten bijstaan bij het leren
 • Gedrag van studenten volgen
 • Contacten onderhouden met pedagogische medewerkers
 • Contacten onderhouden met educatieve medewerkers
 • Toezicht houden op buitenschoolse activiteiten
 • Ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen
 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student
 • Studenten aanmoedigen hun prestaties te erkennen
 • Communiceren met jongeren
 • Actief luisteren
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Studenten begeleiden
 • Aandacht tonen voor de situatie van studenten

Optionele kennis en vaardigheden

projecten organiseren om aan onderwijsbehoeften te voldoen studenten helpen bij hun inschrijving schoolpsychologie psychologie helpen bij de organisatie van schoolevenementen procedures in het secundair onderwijs samenwerken met onderwijsdeskundigen middelen voor educatieve doeleinden beheren ondersteuning aan leerkrachten bieden ontwikkelingspsychologie persoonsgerichte zorg toepassen onderwijsbehoeften identificeren positieve instelling van jongeren ondersteunen individuele lesplannen opstellen onderwijswet toezicht houden op de speelplaats bescherming van jonge personen promoten procedures in het lager onderwijs veiligheid van studenten garanderen begeleidingsmethodes

Functietitels

 • Remedial teacher / leerlingbegeleider
 • Remedial teacher
 • Rekenspecialisten educto, rekenlicht
 • Meerdere allround leerkrachten
 • Psycholoog volwassenen
 • Groepsleerkracht groep 5