Beroep rekwisiteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Rekwisiteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Podiumeffecten voorbereiden

  Voedingsmiddelen, bloed en andere effecten voor op het podium voorbereiden.

 • Constructiemethoden voor rekwisieten definiëren

  Beslissen hoe de benodigde rekwisieten moeten worden gebouwd en het proces documenteren.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

 • Rekwisieten onderhouden

  Rekwisieten controleren, onderhouden en herstellen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Effecten met rekwisieten ontwikkelen

  Werken met creatief personeel om speciale effecten te ontwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische of elektrische apparatuur. Advies geven over de haalbaarheid en ontwikkeling van de gewenste effecten.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Rekwisieten changeren

  Rekwisieten op een podium plaatsen, verwijderen of verplaatsen tijdens een changement.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Rekwisieten aanpassen

  Bestaande rekwisieten aanpassen voor gebruik in een specifieke productie.

 • Apparaten inbouwen in rekwisieten

  Mechanische of elektrische apparaten inbouwen in rekwisieten.

 • Rekwisieten ontwerpen

  Rekwisieten schetsen en materialen en bouwmethoden voor rekwisieten definiëren.

 • Rekwisieten klaarleggen

  Rekwisieten opstellen op het podium ter voorbereiding van een voorstelling.

 • Visuele kwaliteit van het decor verzekeren

  Inspecteren en aanpassen van het decor en de aankleding en ervoor zorgen dat de visuele kwaliteit optimaal is, rekening houdend met beperkingen in tijd, budget en mankracht.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Podiumeffecten beheren

  Bereid podiumeffecten voor en beheer ze, stel de rekwisieten op en wissel deze tijdens repetities en live optredens.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Rekwisieten tijdig opzetten

  Ervoor zorgen dat de rekwisieten op het podium of op de set worden opgesteld volgens het tijdschema.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen klant raad geven over technische mogelijkheden pyrotechnische effecten plannen persoonlijke administratie bijhouden materialen voor rekwisieten definiëren namaakwapens onderhouden eigen werkwijze documenteren informatie van grondplannen op podium aanduiden pyrotechnisch materiaal opslaan vergunningen voor namaakwapens verkrijgen rekwisieten aankopen namaakwapens opslaan namaakwapens klaarmaken vergunningen voor pyrotechniek verkrijgen rekwisieten schetsen veilig met chemicaliën werken uitrusting voor voorstellingen monteren een professioneel netwerk ontwikkelen uitrusting van een voorstelling opslaan zichzelf promoten namaakwapens aankopen wapengebruik op het podium plannen eerste hulp uitvoeren bij brand decorelementen vervangen tijdens een voorstelling scenische elementen op het podium monteren veilig met namaakwapens werken pyrotechnische besturing gebruiken voorraad verbruiksgoederen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep rekwisiteur behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB