Beroep rekwisietenmaker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Rekwisietenmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Projecten binnen het budget afwerken

  Ervoor zorgen dat u binnen het budget blijft. Het werk en materiaal aanpassen aan het budget.

 • Werkschema's volgen

  De opeenvolging van activiteiten beheren om binnen de overeengekomen termijnen voltooid werk af te leveren door een werkschema te volgen.

 • Atelierruimten onderhouden

  Uw atelierruimte in goede staat en schoon houden.

 • Effecten met rekwisieten ontwikkelen

  Werken met creatief personeel om speciale effecten te ontwerpen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische of elektrische apparatuur. Advies geven over de haalbaarheid en ontwikkeling van de gewenste effecten.

 • Apparaten inbouwen in rekwisieten

  Mechanische of elektrische apparaten inbouwen in rekwisieten.

 • Constructiemethoden voor rekwisieten definiëren

  Beslissen hoe de benodigde rekwisieten moeten worden gebouwd en het proces documenteren.

 • Theatermateriaal onderhouden

  Het controleren, onderhouden en repareren van gereedschappen en machines die worden gebruikt op het podium, zoals verlichtingsapparatuur, decors of machines voor decorwissels.

 • Rekwisieten bouwen

  Rekwisieten bouwen met behulp van diverse materialen, samenwerken met de ontwerpers om de aangewezen rekwisieten voor de productie te bouwen.

 • Rekwisieten onderhouden

  Rekwisieten controleren, onderhouden en herstellen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Rekwisieten aanpassen

  Bestaande rekwisieten aanpassen voor gebruik in een specifieke productie.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke administratie bijhouden rekwisieten aankopen fotografie veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen rekwisieten schetsen rekwisieten aan acteurs overhandigen veilig met namaakwapens werken voorraad verbruiksgoederen beheren voorraad van technische middelen beheren materialen voor rekwisieten definiëren samenwerking tussen productie, kostuumafdeling en make-upafdeling garanderen een professioneel netwerk ontwikkelen zichzelf promoten werken met de cameraploeg repetities bijwonen atelierruimte regelen verlichtingstechniek eerste hulp uitvoeren bij brand werken met de belichtingsploeg workshopactiviteiten plannen ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

Loopbaanperspectief

Het beroep rekwisietenmaker behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB