Beroep reisbegeleider ter plaatse

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Geographical areas relevant to tourism

Vaardigheden

 • Upsell products
 • Assist clients with special needs
 • Collect tourist information
 • Maintain customer service
 • Make logistical arrangements
 • Maintain working relationships
 • Devise special promotions
 • Handle personal identifiable information
 • Provide customised products
 • Apply foreign languages in tourism
 • Measure customer feedback
 • Create solutions to problems
 • Process booking
 • Work in a hospitality team
 • Communicate with customers
 • Manage health and safety standards
 • Handle customer complaints
 • Provide performance feedback

Optionele kennis en vaardigheden

reispakketten voorbereiden met dienstverleners over contracten onderhandelen marketingstrategieën implementeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen klantgegevens vastleggen klantervaringen beheren afspraken met leveranciers uitonderhandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep reisbegeleider ter plaatse behoort tot de beroepsgroep Receptionisten en telefonisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202427300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld