Beroep rehabilitatiewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Zorg voor personen met een handicap
 • Sociale werktheorie
 • Soorten handicaps
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Revalidatie
 • Ondernemingsbeleid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Nadenken over praktijken
 • Activiteiten delegeren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Werken met gemeenschappen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Casemanagement toepassen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Empathisch zijn
 • Problemen kritisch behandelen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale crisissen beheersen
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Stressbestendig zijn
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Conflicten hanteren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Actief luisteren
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Integratie bevorderen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische ontwikkeling van jongeren ontwikkeling van de jeugd beoordelen positieve instelling van jongeren ondersteunen gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen jongeren voorbereiden op de volwassenheid bescherming van jonge personen promoten welzijn van kinderen ondersteunen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren

Loopbaanperspectief

Het beroep rehabilitatiewerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag