Beroep regulatory affairs officer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Regulatory affairs officer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Organisatorisch beleid

  Beleid voor het bereiken van een aantal doelstellingen en streefcijfers met betrekking tot ontwikkeling en instandhouding van een organisatie.

 • Bedrijfsanalyse

  Het onderzoeksgebied dat behoeften en problemen van bedrijven in kaart brengt en bepaalt welke oplossingen problemen in de bedrijfsvoering zouden kunnen verkleinen of voorkomen. Dit vakgebied houdt zich bezig met IT-oplossingen, marktproblemen, beleidsontwikkeling en strategische aangelegenheden.

Vaardigheden

 • Voldoen aan de eisen van wettelijke instanties

  Ervoor zorgen dat de toegepaste methoden en procedures in overeenstemming zijn met de voorschriften en vereisten van de wettelijk bevoegde autoriteit van de sector.

 • Naleving van licentieovereenkomsten controleren

  Ervoor zorgen dat de licentienemer goed op de hoogte is van alle voorwaarden, juridische aspecten en verlengingsaspecten van de verleende licentie.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Licentieovereenkomsten voorbereiden

  Een juridische overeenkomst opstellen, toestemming verlenen voor het gebruik van apparatuur, diensten, componenten, toepassingen en intellectuele eigendom.

 • Licentieovereenkomsten ontwikkelen

  De voorwaarden en bepalingen opstellen met betrekking tot het toewijzen van beperkte gebruiksrechten voor eigendommen of diensten.

 • Juridische vereisten identificeren

  Onderzoek uitvoeren voor toepasselijke wettelijke en normatieve procedures en normen, wettelijke vereisten analyseren en afleiden die van toepassing zijn op de organisatie, haar beleid en producten.

 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen

  Informatie en bijzonderheden over processen en producten analyseren om advies te geven over mogelijke verbeteringen van de efficiëntie die zouden kunnen worden toegepast en een beter gebruik van de middelen zou betekenen.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Technische voorschriften interpreteren

  De informatie die verstrekt wordt over technische omstandigheden analyseren, begrijpen en toepassen.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Zakelijke documenten ordenen

  Documenten samenvoegen die afkomstig zijn van het fotokopieerapparaat, de post of de dagelijkse activiteiten van de bedrijven.

 • Naleving van bedrijfsregels waarborgen

  Garanderen dat de activiteiten van de werknemers in overeenstemming zijn met de voorschriften van de bedrijven, zoals ze werden geïmplementeerd volgens de richtlijnen, verordeningen, beleidslijnen en programma’s van de klant.

 • Wetgeving analyseren

  De bestaande wetgeving van een nationale of lokale overheid analyseren om na te gaan welke verbeteringen kunnen worden aangebracht en welke onderdelen van de wetgeving kunnen worden voorgesteld.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creëren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieën, enz.

 • Zorgen dat producten voldoen aan de reglementaire bepalingen

  Bestuderen, implementeren en controleren van de integriteit en naleving van de wettelijke voorschriften voor producten. Adviseren over de toepassing en naleving van de product- en fabricagevoorschriften.

Optionele kennis en vaardigheden

uitvoerbaarheid analyseren patenten managers ondersteunen financiële producten communiceren met bankiers maatschappelijk verantwoord ondernemen op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren ordehandhaving wetenschappelijke gegevens analyseren advies geven over rechterlijke uitspraken juridisch advies geven risico’s op de werkplek identificeren contact opnemen met wetenschappers ondernemingsrecht gevarenanalyse en kritische controlepunten belastingwetgeving intellectueeleigendomsrecht financiële wettelijke bepalingen bankactiviteiten kwaliteitsstandaarden wetgeving inzake auteursrecht internationale handel nucleaire wetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep regulatory affairs officer behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB