Beroep registrator tentoonstellingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Registrator tentoonstellingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Software voor collectiebeheer

  Vertrouwd zijn met gespecialiseerde software voor collectiebeheer die wordt gebruikt om de collectie van een museum te documenteren en te registreren.

 • Museumdatabases

  De tools en processen voor het werken met museumdatabases.

 • Conservatietechnieken

  Procedures, instrumenten, technieken, materialen en chemische stoffen die worden gebruikt voor conservering en archivering.

Vaardigheden

 • ICT-middelen gebruiken om arbeidstaken op te lossen

  Het vermogen om ICT-middelen te kiezen en te gebruiken om daarmee samenhangende taken op te lossen

 • Omgaan met moeilijke eisen

  Een positieve houding blijven bewaren ten opzichte van nieuwe en uitdagende eisen zoals de interactie met kunstenaars en de omgang met kunstvoorwerpen. Werken onder druk, zoals het omgaan met last minute veranderingen in tijdschema's en financiële beperkingen.

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Leningsovereenkomsten opstellen

  Samenstellen van leencontracten; begrijpen en implementeren van de bijbehorende verzekeringsvoorwaarden.

 • Staat van een voorwerp beoordelen

  Samenwerken met de manager van de collectie of de restaurateur om de toestand van een museumvoorwerp voor een lening of een tentoonstelling te beoordelen en te documenteren.

 • Risicobeheer voor kunstwerken uitoefenen

  Een registrator bepaalt de risicofactoren voor een kunstcollectie en matigt deze. Tot de risicofactoren voor kunstwerken behoren vandalisme, diefstal, plagen, noodsituaties en natuurrampen. Het is de verantwoordelijkheid van een registrator om strategieën te ontwikkelen en uit te voeren om deze risico’s tot een minimum te beperken.

 • Veiligheid van een tentoonstelling garanderen

  Veiligheid van een tentoonstelling en van artefacten garanderen door het gebruik van veiligheidsapparatuur.

 • Zelfstandig aan tentoonstellingen werken

  Autonoom werken aan de ontwikkeling van een kader voor artistieke projecten zoals locaties en workflows.

 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

  Organisaties advies geven over hoe zij het aan het opgelegde overheidsbeleid beter kunnen naleven en over de stappen die genomen moeten worden om tot volledige naleving te komen.

 • Leningen beheren

  Commerciële, vastgoed- of kredietleningen evalueren en goedkeuren. Hun status opvolgen en kredietnemers advies geven over financiële status en betaalmethoden.  

 • Verslagen over de toestand opstellen

  De toestand van kunstwerken vóór en na verplaatsing en hantering documenteren.

 • Culturele verschillen op het vlak van tentoonstellingen respecteren

  Culturele verschillen in acht te nemen bij het creëren van artistieke concepten en tentoonstellingen. Samenwerken met internationale kunstenaars, curatoren, musea en sponsors.

 • Toezicht houden op de verplaatsing van artefacten

  Toezicht uitoefenen op elke beweging van museumartefacten en hun beveiliging garanderen.

 • Museumcollecties documenteren

  Registrators houden zich bezig met het documenteren en registreren van museumcollecties. ‘Documenteren’ betekent onder meer informatie bijhouden over de toestand, oorsprong en materialen van een voorwerp en over alle bewegingen van het voorwerp binnen het museum zelf of wanneer het in bruikleen wordt gegeven.

 • Advies geven over fiscaal beleid

  Overheidsambtenaren advies geven over wijzigingen in belastingbeleid en -procedures en over de implementatie van nieuwe beleidsregels op nationaal en lokaal niveau.

 • Raad geven over omgang met kunst

  Ander museumpersoneel en technici adviseren en instrueren over hoe artefacten kunnen worden behandeld, verplaatst, opgeslagen en gepresenteerd, op basis van hun fysieke kenmerken.

 • Raad geven over het uitlenen van kunstwerken voor tentoonstellingen

  In samenwerking met curatoren en beheerders van musea evalueert een registrator de staat van kunstvoorwerpen voor expositie- of kredietdoeleinden. De registrator beslist ook of een kunstwerk bestand is tegen de stress van de reis of het handboek.

 • Post bezorgen

  Post, kranten, pakjes en privéboodschappen aan klanten verdelen.

Optionele kennis en vaardigheden

gidsen opleiden contacten leggen met culturele partners kunstcollecties omgaan met een publiek instructies aan medewerkers geven advies geven over reisbestemmingen advies geven over buitenlands beleid technisch advies over spoorwegen geven toezicht houden op de museumomgeving kunststukken behandelen inspecties leiden kunstgeschiedenis uitleenadministratie beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep registrator tentoonstellingen behoort tot de beroepsgroep Bibliothecarissen en conservatoren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20245100  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB