Beroep regisseur vechtscènes

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Regisseur vechtscènes: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wettelijke bepalingen inzake toneelvechten

  De juridische informatie en verzekeringen die in acht genomen moeten worden als regisseur vechtscènes met acteurs, rekening houdend met het gebruik van wapens en risicobeoordeling.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • In contact staan met het eigen lichaam

  De belangrijkste aspecten van toegepaste anatomie, psychologie, voeding, fysiologie en psychosociale studies en de wijze waarop ze zich verhouden tot het zelfbewustzijn van iemands lichaam. 

 • Arbeidswetgeving

  Wetgeving, op nationaal of internationaal niveau, die de arbeidsvoorwaarden op verschillende terreinen regelt tussen de arbeidsmarktpartijen, zoals de overheid, de werknemers, de werkgevers en de vakbonden.

Vaardigheden

 • Een aanpak voor de eigen gevechtsdiscipline definiëren

  Een analyse maken van het werk en de deskundigheid op het gebied van vechtdiscipline en een aanpak zoeken om de vechtscènes te laten regisseren door de choreograaf/regisseur.

 • Levensduur van vechtscènes garanderen

  De werkzaamheden indien nodig van de ene locatie naar de andere over te dragen. Ervoor zorgen dat er een video-opname wordt gemaakt. Ervoor zorgen dat de integriteit van het werk wordt gerespecteerd en dat elementen die verband houden met de werkzaamheden worden gehandhaafd (wapens, munitie enz.). Een taak bijwerken wanneer dit wordt gevraagd.

 • Artiesten trainen in de eigen gevechtsdiscipline

  De trainingssessies van de artiesten in de eigen gevechtsdiscipline begeleiden, zodat ze vechttechnieken, -bewegingen en -acties onder de knie krijgen. Hun potentieel beoordelen om op een veilige manier gevechtsacties te leren. De training organiseren, de doelstellingen ervan bepalen. De training van de artiesten sturen.

 • Artistieke carrière beheren

  Uzelf en uw artistieke benadering voorstellen. Uw werk op doelmarkten positioneren. Uzelf en uw werk promoten en op de markt brengen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Zichzelf promoten

  De eigen sterke punten op het gebied van vaardigheden en kennis in de markt zetten.

 • Werk aanpassen aan de zaal

  De fysieke, praktische en artistieke onderdelen van het werk aanpassen aan de realiteit van de plaats van uitvoering. De materiële parameters en de technische omstandigheden van de locatie controleren, zoals decor en verlichting. De schikking van de zitplaatsen controleren. De impact van de omgeving en de ruimte op het werk beoordelen.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Gevechten van acteurs leiden

  Communiceren over verwachtingen en gerichte resultaten, doorsturen van de gevechtshandelingen en het technisch aspect van de strijddiscipline, enz. De uitvoerende kunstenaars/dansers helpen bij het internaliseren de strijdsequenties en vechttechnieken. Toezicht houden op hen in actie en hen motiveren en helpen hun maximale potentieel te bereiken. De uitvoerende kunstenaars op de hoogte brengen van de daaraan verbonden risico’s. Uitvoerende kunstenaars gevechten laten oefenen.

 • Ontwikkelingen in de kunstwereld opvolgen

  Toezicht houden op artistieke evenementen, trends en andere ontwikkelingen. Recente kunstpublicaties lezen om ideeën te ontwikkelen en in contact te blijven met relevante artistieke activiteiten in de wereld.

 • Gevechtstechnieken aanpassen voor voorstelling

  Ervoor zorgen dat de in een voorstelling gebruikte vechttechnieken geschikt zijn voor het doel. Zorgen voor de veiligheid van de artiesten en het publiek. Vechttechnieken aanpassen aan de context en de artistieke visie van de productie.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

in een internationale omgeving werken tekst memoriseren schermen beoefenen artistieke projecten beheren werkplannen ontwikkelen om problemen op te lossen intercultureel bewustzijn tonen muziekpartituren lezen danspartituren lezen risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep regisseur vechtscènes behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB