Beroep regisseur luchtscènes

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Regisseur luchtscènes: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Reageren op noodsituaties in een voorstellingsomgeving

  Beoordelen van en reageren op een noodsituatie (brand, dreiging, ongeval of andere calamiteit), hulpdiensten alarmeren en het nemen van passende maatregelen om werknemers, deelnemers, bezoekers of publiek te beschermen of te evacueren volgens de vastgestelde procedures.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

  Risico's beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven op productieniveau in podiumkunsten.

 • Vliegbewegingen ontwerpen

  Vliegbewegingen ontwerpen voor artiesten tijdens een live opvoering.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Voorraad van technische middelen beheren

  Voorraad van technische middelen beheren en monitoren om ervoor te zorgen dat te allen tijde voldaan kan worden aan de productie-eisen en deadlines.

 • Technische problemen bij vlieguitrusting voorkomen

  Anticiperen op technische problemen met vlieguitrusting en ze, indien mogelijk, voorkomen.

 • Vlieginstallaties onderhouden

  Controleren, onderhouden en repareren van de kabel- en vliegsystemen die worden gebruikt om de acteurs via de lucht over te brengen, waarbij de indruk wordt gewekt dat zij vliegen.

 • Hijsinstallaties voor artiesten onderhouden

  Installeren, bedienen, onderhouden en repareren van de vliegsystemen van de artiest voor op het podium.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Vliegbewegingen van artiesten repeteren

  Helpen van de artiest bij het repeteren van hun vliegbewegingen met behulp van de juiste apparatuur.

 • Mensen van hoogten evacueren

  Zorgen voor veilige evacuatie van mensen op hoogten met gebruik van touwtoegangstechnieken.

 • Artiesten trainen in zweefmethoden

  Trainen van artiesten in het bedienen van vliegharnassen en vliegsystemen/repetitie van vliegbewegingen.

 • Hijsinstallatie voor artiesten testen

  Toezicht houden op vluchtsystemen of deze controleren om de gepaste gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden te verzekeren.

 • Gezondheid en veiligheid promoten

  Het belang van een veilige werkomgeving bevorderen. Personeel begeleiden en ondersteunen om actief deel te nemen aan de voortdurende ontwikkeling van een veilige werkomgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

voorraad verbruiksgoederen beheren gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen elektronische uitrusting verpakken nieuwe ideeën onderzoeken scenario analyseren scenografie analyseren elektronische apparatuur loskoppelen abseiltechnieken toepassen artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten verbeteringen voorstellen voor artistieke producties in samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen ontwerpconcepten ontwikkelen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden aankoopactiviteiten coördineren partituren analyseren artistiek plan aanpassen aan locatie sociologische tendensen observeren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

Loopbaanperspectief

Het beroep regisseur luchtscènes behoort tot de beroepsgroep Fotografen en interieurontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20248500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB