Beroep regiomanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Financieel beheer
 • Marketingprincipes
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Ondernemingsbeleid
 • Boekhouding
 • Financiële jaarrekeningen
 • Kostenbeheer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Financiële wettelijke bepalingen
 • Vennootschapsrecht
 • Strategische planning

Vaardigheden

 • Financieel risico analyseren
 • Beheer op zich nemen
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf
 • Zakelijk inzicht gebruiken
 • Businessplannen meedelen aan medewerkers
 • Kantoorfaciliteitensystemen beheren
 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren
 • Bedrijfsprocessen analyseren
 • Leiding geven aan personeel
 • Kernprestatie-indicatoren volgen
 • Financiële informatie samenvatten
 • Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling
 • Organisatorische structuur ontwikkelen
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf
 • Legale bedrijfsactiviteiten garanderen
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren
 • Activiteiten delegeren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen
 • Financieel plan opstellen
 • Zakelijke overeenkomsten sluiten
 • Businessplannen opstellen
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf
 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen
 • Werksfeer van continue verbetering creëren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Marketingplannen uitvoeren
 • Richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen
 • Omgaan met managers
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

Optionele kennis en vaardigheden

goede praktijken delen met dochterondernemingen activiteiten rond dochterondernemingen communicatie met vreemde culturen tot stand brengen op de hoogte blijven van het politieke landschap beheer van de leveringsketen planning voor toetreding tot de markt zakenrelaties aangaan financiële prognoses marketingmanagement organisatorische teams vormen op basis van competenties bedrijfscultuur vormen verschillende talen spreken toezicht houden op kwaliteitscontroles nieuw personeel in dienst nemen de financiële situatie van een regio beschrijven leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie relaties met klanten onderhouden nieuwe regionale contracten afsluiten internationale handel financiële marktontwikkelingen analyseren contacten onderhouden met lokale overheden bankactiviteiten bedrijfsleningen

Loopbaanperspectief

Het beroep regiomanager behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog