Beroep referendaris

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Referendaris: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beheer van rechtszaken

  De volledige procedures van rechtszaken, zoals de documentatie die moet worden voorbereid en behandeld, de betrokkenheid van personen in de verschillende stadia, en de vereisten waaraan moet worden voldaan voordat de zaak kan worden afgesloten.

 • Juridisch onderzoek

  De methoden en procedures voor onderzoek in juridische aangelegenheden, zoals de regelgeving, en verschillende benaderingen van analyses en het verzamelen van bronnen, en de kennis van de wijze waarop de onderzoeksmethodologie kan worden aangepast aan een specifiek geval om de vereiste informatie te verkrijgen.

 • Gerechtelijke procedures

  De voorschriften die van kracht zijn tijdens het onderzoek van een rechtszaak en tijdens een rechtszitting, en van de wijze waarop deze gebeurtenissen zich voordoen.

Vaardigheden

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Dagvaardingen sturen

  Dagvaardingen voor hoorzittingen of andere juridische procedures, zoals onderhandelingen en onderzoeksprocedures, aan de betrokken partijen zenden, ervoor zorgen dat zij de oproep in ontvangst nemen en volledig op de hoogte zijn van de procedures, en ervoor zorgen dat hieraan gehoor wordt gegeven.

 • Leden van de rechtbank informeren

  Leden van de rechtbank zoals rechters, procureurs en andere vertegenwoordigers informeren over de gebeurtenissen van de dag, de details van de voor die dag geplande zaken, aanwezigheid en andere relevante zaken in verband met gerechtelijke procedures.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Gerechtelijke procedures registreren

  Alle gegevens registreren die nodig zijn voor het goed bijhouden van gegevens tijdens rechtszittingen, zoals de aanwezigen, de zaak, het overgelegde bewijsmateriaal, de opgelegde straf en andere belangrijke zaken die ter terechtzitting zijn aangevoerd.

 • Rechter bijstaan

  De rechter tijdens rechtszittingen bijstaan om ervoor te zorgen dat de rechter toegang heeft tot alle noodzakelijke dossiers over de zaak, om te helpen de orde te handhaven, de rechter te raadplegen en ervoor te zorgen dat de hoorzitting plaatsvindt zonder complicaties.

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken rekeningen beheren werkgerelateerde verslagen schrijven zorgen voor de uitvoering van vonnissen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal inlichten over een rechterlijk vonnis taakgegevens bijhouden verantwoordelijkheid tonen juridische terminologie onderzoeksmethoden bewijsmateriaal documenteren zorgen dat documenten juist worden beheerd officiële documenten controleren mensenrechten promoten burgerlijk procesrecht operationele communicatie onderhouden werkschema's volgen zorgen voor informatiebeveiliging administratieve systemen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep referendaris behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB