Beroep redder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Redder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Veiligheidsvoorschriften voor zwembaden

  De regels en richtlijnen met betrekking tot de veiligheid van zwembaden, zoals regels voor de veiligheid van kinderen, rennen, duiken, glijbanen, elektrische apparaten, voeding en dranken, waterhygiëne en opblaasbare attributen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

Vaardigheden

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Toezicht houden op activiteiten in een zwembad

  Ervoor zorgen dat de activiteiten van de zwembadbezoekers voldoen aan de zwembadregelgeving: De zwemmers op de hoogte brengen van de voorschriften van het zwembad, reddingsactiviteiten uitvoeren, toezicht houden op de activiteiten van duiken en op de glijbanen, actie ondernemen in geval van intimidatie of overtreding, en op passende wijze handelen in geval van wangedrag.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Advies geven over veiligheid

  Mensen voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor een bepaalde activiteit of locatie.

 • Zwemmers redden

  Zwemmers of watersportdeelnemers helpen uit het water te komen wanneer zij in zee of in een zwembad in moeilijkheden raken.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Zwembadgebruikers helpen

  Begeleiding bieden aan zwembadgebruikers in de faciliteit en hen helpen met alle vereisten zoals handdoek voorzieningen of de plaats van de toiletten.

 • Mensenmassa’s beheersen

  Bedwingen van mensenmassa’s of rellen, waardoor mensen gebieden waar zij geen toegang toe mogen hebben niet kunnen betreden, het gedrag van de menigte in het oog houden en reageren op verdacht en gewelddadig gedrag.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

Optionele kennis en vaardigheden

gevonden voorwerpen beheren brandblussers gebruiken personen in bedwang houden omgaan met grote incidenten hulpdiensten bijstaan regelgeving inzake brandveiligheid contacten leggen met veiligheidsautoriteiten conflicten hanteren zwembaden schoonhouden bijdragen aan het bewaken van kinderen chemicaliën voor zwembaden omgaan met agressief gedrag administratie uitvoeren zwemlessen geven noodevacuatieplannen beheren kwaliteit van zwembadwater op peil houden radioapparatuur gebruiken diefstalpreventie beheren infrastructuur controleren gelijkheid bij sportactiviteiten promoten

Loopbaanperspectief

Het beroep redder behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB