Beroep redactieassistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Redactieassistent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Redactionele normen

  Richtsnoeren voor het omgaan met, en het brengen van nieuws over privacy, kinderen en de dood op basis van onpartijdigheid en andere normen.

 • Databasebeheersystemen

  De instrumenten voor het opzetten, actualiseren en beheren van databanken zoals Oracle, MySQL en Microsoft SQL Server.

 • Mediawetgeving

  Verzameling van wetten met betrekking tot de amusements- en telecommunicatie-industrie en regelgevingsactiviteiten op het gebied van omroepdiensten, reclame, censuur en onlinediensten.

 • Desktoppublishing

  Het maken van documenten met gebruik van technieken voor pagina-indeling op een computer. Software voor desktoppublishing kan lay-outs genereren en kwaliteitsvolle typografie en afbeeldingen produceren.

 • Linguïstiek

  De wetenschappelijke studie van de taal en de drie aspecten daarvan, de vorm van de taal, de betekenis van de taal en de taal in context.

 • Mediawet

  De wetten met betrekking tot de licentiëring van boeken en de vrijheid van meningsuiting in alle producten van de media.

Vaardigheden

 • Spreadsheets gebruiken

  Spreadsheetdocumenten gebruiken met het oog op organisatie, analyse en gegevensopslag in tabelvorm.

 • Gegevensbronnen beheren

  Identificeren van relevante interne en externe gegevensbronnen en -aanbieders. Organiseren van de informatie-workflow en definiëren van de te leveren informatie.

 • Zich aanpassen aan het type media

  Aanpassing aan verschillende soorten media zoals televisie, films, spots en andere media. De werkzaamheden aanpassen aan de aard van de media, de omvang van de productie, de begroting, de genres in de media en andere.

 • Informatie structureren

  Organiseren van informatie met behulp van systematische methoden zoals mentale modellen en volgens bepaalde normen om de verwerking en het begrip van de informatie van de gebruiker met betrekking tot de specifieke eisen en kenmerken van de outputmedia te vergemakkelijken.

 • Juistheid van informatie controleren

  Controleer of de informatie feitelijke fouten bevat, betrouwbaar is en nieuws oplevert.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Tekstverwerkingssoftware gebruiken

  Gebruik van computer softwareapplicaties voor het samenstellen, bewerken, formatteren en afdrukken van elk type geschreven materiaal.

Optionele kennis en vaardigheden

scripts bewerken audiobewerkingssoftware specifieke schrijftechnieken gebruiken databases doorzoeken inkomende oproepen beantwoorden schrijftechnieken deelnemen aan redactievergaderingen schrijf- en presentatiehulpsoftware interviewverslagen evalueren zoekmachines personen interviewen scripts uitkiezen

Loopbaanperspectief

Het beroep redactieassistent behoort tot de beroepsgroep Directiesecretaresses. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410500  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202417800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202428300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB