Beroep recyclingspecialist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Opslag van gevaarlijk afval
 • Afvalbeheer

Vaardigheden

 • Medewerkers opleiden over recyclingprogramma’s
 • Relevante licenties verkrijgen
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Advies geven over afvalbeheer
 • Zakenrelaties aangaan
 • Afvalinzamelingsschema’s opvolgen
 • Programmabudget voor recycling beheren
 • Milieuaudits uitvoeren
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Zendingen van recyclebaar materiaal coördineren
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Gegevens over recycling bijhouden
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Vergunningen vernieuwen
 • Milieubewustzijn promoten
 • Recycleprocedures controleren

Optionele kennis en vaardigheden

toelichting geven over recyclevoorschriften verschillende communicatiekanalen gebruiken zorgen voor herstellingen aan apparatuur naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen milieugegevens analyseren controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen contracten beheren personeel aanwerven zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Loopbaanperspectief

Het beroep recyclingspecialist behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog