Beroep recyclingmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Afvalbeheer

Vaardigheden

 • Afval verwijderen
 • Kapotte apparaten ophalen
 • Met chemische reinigingsmiddelen werken
 • Problemen oplossen
 • Afvalsoort beoordelen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Afval beheren
 • Kapotte apparaten demonteren
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen geleverd afval controleren verontreiniging vermijden advies geven over afvalbeheer niet-gevaarlijk afval verwijderen elektriciteit sorteerapparatuur onderhouden afvalinzamelingsschema’s opvolgen principes van elektronische apparatuur opslag van gevaarlijk afval gevaarlijke vloeistoffen afvoeren compostering monitoren milieu-incidenten melden gegevens over recycling bijhouden heftrucks bedienen preventie van verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften vervuilende stoffen verwijderen besmettingen beoordelen laboratoriumproeven uitvoeren afval sorteren recyclebakken installeren

Loopbaanperspectief

Het beroep recyclingmedewerker behoort tot de beroepsgroep Vuilnisophalers en dagbladenbezorgers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202457800  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202463700  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog