Beroep recyclingmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Afvalbeheer

Vaardigheden

 • Afval verwijderen
 • Kapotte apparaten ophalen
 • Met chemische reinigingsmiddelen werken
 • Problemen oplossen
 • Afvalsoort beoordelen
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Afval beheren
 • Kapotte apparaten demonteren
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen geleverd afval controleren verontreiniging vermijden advies geven over afvalbeheer niet-gevaarlijk afval verwijderen elektriciteit sorteerapparatuur onderhouden afvalinzamelingsschema’s opvolgen principes van elektronische apparatuur opslag van gevaarlijk afval gevaarlijke vloeistoffen afvoeren compostering monitoren milieu-incidenten melden gegevens over recycling bijhouden heftrucks bedienen preventie van verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften vervuilende stoffen verwijderen besmettingen beoordelen laboratoriumproeven uitvoeren afval sorteren recyclebakken installeren