Beroep recyclingmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Afval- en restproducten
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Afvalbeheer

Vaardigheden

 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken
 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen
 • Problemen oplossen
 • Afval beheren
 • Kapotte apparaten ophalen
 • Kapotte apparaten demonteren
 • Afval verwijderen
 • Met chemische reinigingsmiddelen werken
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Afvalsoort beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen afvalinzamelingsschema’s opvolgen sorteerapparatuur onderhouden laboratoriumproeven uitvoeren verontreiniging vermijden gegevens over recycling bijhouden gevaarlijke vloeistoffen afvoeren opslag van gevaarlijk afval niet-gevaarlijk afval verwijderen principes van elektronische apparatuur preventie van verontreiniging afval sorteren compostering monitoren milieu-incidenten melden toelichting geven over recyclevoorschriften advies geven over afvalbeheer geleverd afval controleren heftrucks bedienen besmettingen beoordelen vervuilende stoffen verwijderen elektriciteit recyclebakken installeren