Beroep reclasseringswerker

Reclasseringswerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Zorgen voor de uitvoering van vonnissen

  Door contact op te nemen met de betrokken partijen en door de voortgangs- en follow-updocumentatie te beheren en te volgen, ervoor zorgen dat er wettelijke straffen worden opgevolgd zoals deze zijn opgelegd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat boetes worden betaald, dat goederen in beslag worden genomen of worden teruggestuurd en dat de daders in de passende inrichting worden vastgehouden.

 • Beschikbare diensten identificeren

  De verschillende diensten aanwijzen die beschikbaar zijn voor een dader tijdens de proeftijd, teneinde bij te dragen tot het proces van herstel en re-integratie, en de overtreders te adviseren over de wijze waarop zij de hun ter beschikking staande diensten kunnen identificeren.

 • Advies geven over rechterlijke uitspraken

  Het advies geven aan rechters, of andere ambtenaren in juridische besluitvormingsposities, over welke beslissing juist is, in overeenstemming met de wet en met morele overwegingen, of het gunstigst voor de cliënt van de adviseur, in een specifieke zaak.

 • Positief gedrag versterken

  Positief gedrag bij mensen tijdens revalidatie- en counselingactiviteiten versterken, om ervoor te zorgen dat de persoon op positieve wijze de nodige acties onderneemt voor positieve resultaten, zodat hij/zij aangemoedigd blijft om zijn/haar inspanningen voort te zetten en doelen te bereiken.

 • Toegang tot diensten mogelijk maken

  Toegang mogelijk maken tot de verschillende diensten die beschikbaar kunnen zijn voor mensen met een precaire rechtspositie, zoals immigranten en daders op proef, teneinde hun opname in een faciliteit of programma veilig te stellen, en met de dienstverleners te communiceren om de situatie toe te lichten en hen te overtuigen van de voordelen van het opnemen van het individu.

 • Kennis van menselijk gedrag gebruiken

  Principes beoefenen met betrekking tot groepsgedrag, trends in de samenleving en invloed van de maatschappelijke dynamiek.

 • Individuen begeleiden

  Begeleiden van individuen door emotionele ondersteuning te bieden, ervaringen te delen en advies te geven aan het individu om het te helpen in zijn persoonlijke ontwikkeling, en door de ondersteuning aan te passen aan de specifieke behoeften van het individu en rekening te houden met zijn of haar wensen en verwachtingen.

 • Documentatie ontwikkelen conform wettelijke vereisten

  Professioneel geschreven inhoud creëren waarin de producten, toepassingen, componenten, functies of diensten worden beschreven in overeenstemming met de wettelijke eisen en interne of externe normen.

 • Risicogedrag van daders inschatten

  Inschatten en monitoren van het gedrag van daders om te beoordelen of zij nog meer risico's voor de samenleving opleveren en wat hun kansen op positieve rehabilitatie zijn, door het milieu waarin zij zich bevinden, het gedrag dat zij vertonen en hun inspanningen op het gebied van rehabilitatieactiviteiten te beoordelen.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

gerechtelijke procedures sociale begeleiding bieden bewijsmateriaal documenteren criminologie strafrecht getuigen tijdens een hoorzitting bewijsmateriaal verstrekken juridisch bewijs analyseren empathie tonen gevaren voor de veiligheid vaststellen psychologische begeleidingsmethoden juridische documenten opstellen toezicht houden op het rehabilitatieproces juridisch onderzoek situatieschetsen schrijven advies geven over conflictbeheersing personen interviewen ordehandhaving

Loopbaanperspectief

Het beroep reclasseringswerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB