Beroep reclasseringswerker

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Perform risk analysis
 • Ensure sentence execution
 • Identify available services
 • Advise on legal decisions
 • Reinforce positive behaviour
 • Enable access to services
 • Apply knowledge of human behaviour
 • Mentor individuals
 • Develop documentation in accordance with legal requirements
 • Assess offenders' risk behaviour
 • Maintain relationship with suppliers

Optionele kennis en vaardigheden

gerechtelijke procedures sociale begeleiding bieden bewijsmateriaal documenteren criminologie strafrecht getuigen tijdens een hoorzitting bewijsmateriaal verstrekken juridisch bewijs analyseren empathie tonen gevaren voor de veiligheid vaststellen psychologische begeleidingsmethoden juridische documenten opstellen toezicht houden op het rehabilitatieproces juridisch onderzoek situatieschetsen schrijven advies geven over conflictbeheersing personen interviewen ordehandhaving

Loopbaanperspectief

Het beroep reclasseringswerker behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag