Beroep rechter

 • Shutterstock.com
  rechter

Rechters leiden, toetsen en behandelen rechtszaken, hoorzittingen, beroepen en processen. Zij zorgen ervoor dat gerechtelijke procedures in overeenstemming zijn met standaard juridische procesvoering en beoordelen bewijsmateriaal en getuigenverklaringen. Rechters leiden zaken op het gebied van onder meer criminaliteit, familiezaken, burgerlijk recht, geringe vorderingen en jeugdcriminaliteit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken rechter

 • Zoekt naar en analyseert bewijzen in een rechtszaak.
 • Zit hoorzittingen voor en luistert naar de beschuldigingen van de aanklager, om te bepalen of het bewijs de aanklacht ondersteunt.
 • Interpreteert en past procedureregels toe of stelt nieuwe procedureregels op voor situaties waarvoor nog geen procedures bij wet zijn vastgelegd.
 • Controleert of de bewijzen die in een rechtszaak worden gepresenteerd op wettelijke wijze zijn verkregen.
 • Houdt toezicht op de voortgang van een proces om te waarborgen dat alle geldende regels en procedures worden gevolgd.
 • Adviseert relevante betrokkenen (bijv. advocaten, jury's, aanklagers en/of rechtbankpersoneel) inzake gedrag, geschilpunten en het proces.
 • Bepaalt een vonnis, met inachtneming van het bewijsmateriaal, op basis van de geldende wetgeving.
 • Bereidt de evaluatie van het vonnis voor.
 • Organiseert de uitvoering en het vervolg van het vonnis.
 • Onderzoekt juridische kwesties en publiceert opiniestukken over deze kwesties.

Gerelateerde beroepen rechtbanken

 • Advocaat
 • Deurwaarder
 • Gerechtsbode
 • Juridisch medewerker advocatuur
 • Openbare aanklager

Kennis

 • Burgerlijk recht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Gerechtelijke procedures
 • Juridische terminologie

Vaardigheden

 • Onpartijdigheid tonen
 • Verantwoordelijkheid tonen
 • Vertrouwelijkheid in acht nemen
 • Wet interpreteren
 • Orde in de rechtszaal bewaren
 • Toezicht houden op rechtszittingen
 • Juridische betogen aanhoren

Optionele kennis en vaardigheden

rechtszaken herzien advies geven over rechterlijke uitspraken familierecht juridisch onderzoek bemiddelen bij onderhandelingen kennis van menselijk gedrag gebruiken strafrecht criminologie conflicten hanteren activiteiten van een jury begeleiden empathie tonen jonge slachtoffers ondersteunen juridisch bewijs analyseren ordehandhaving officiële overeenkomsten bewerkstelligen argumenten overtuigend aanbrengen bescherming van jonge personen promoten rechterlijke beslissingen nemen zorgen voor de uitvoering van vonnissen zelfvertrouwen tonen communiceren met de jury juridische documenten opstellen toezicht houden op juridische procedures werkgerelateerde verslagen schrijven juridische argumenten geven ooggetuigenverslagen aanhoren analytisch denken correctionele procedures vragen beantwoorden documenten waarmerken jeugddetentie beheer van rechtszaken contractenrecht

Loopbaanperspectief

Het beroep rechter behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld