Beroep rechercheur

Een rechercheur spoort verdachten op en hij lost misdrijven op door middel van onderzoek. Hij onderzoekt de omstandigheden de feiten rondom een misdrijf om de identiteit van de verdachte te ontdekken en om informatie die moeilijk toegankelijk is los te krijgen. Een rechercheur probeert ook om misdrijven te verijdelen. Hij probeert voldoende bewijs te verzamelen en analyseren om een verdachte te mogen arresteren en te laten veroordelen. Een rechercheur is gespecialiseerd in bijvoorbeeld sporenonderzoek, het arresteren of het verhoren van verdachten. Een rechercheur getuigd voor de rechtbank of rapporteert aan zijn leidinggevenden over het onderzoek.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal
 • Onderzoekend / Ondernemend

Taken rechercheur

 • Opsporen van verdachten en oplossen van misdrijven.
 • Contacten leggen en informatiebronnen gebruiken om misdrijven op te lossen/te verijdelen, verdachten aan te wijzen of moeilijk toegankelijke informatie te verzamelen.
 • Verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal.
 • Plaats delict onderzoeken, getuigen en verdachten ondervragen en computerbestanden analyseren. 4. Arresteren van verdachten.
 • Verslag doen van het onderzoek aan leidinggevenden of rechtbank.

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Agent van politie
 • Inspecteur van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent