Beroep re-integratiedeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Ondernemingsbeleid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Vacatures op de arbeidsmarkt
 • Sociale werktheorie
 • Arbeidswet
 • Persoonlijke ontwikkeling

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Actief luisteren
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Empathisch zijn
 • Sociale problemen voorkomen
 • Vaardigheidstekorten identificeren
 • Activiteiten delegeren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Casemanagement toepassen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Advies geven over trainingen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Nadenken over praktijken
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Stressbestendig zijn
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociale verandering promoten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten