Beroep re-integratiedeskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Ondernemingsbeleid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Vacatures op de arbeidsmarkt
 • Sociale werktheorie
 • Arbeidswet
 • Persoonlijke ontwikkeling

Vaardigheden

 • Beschikken over computervaardigheden
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Actief luisteren
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Empathisch zijn
 • Sociale problemen voorkomen
 • Vaardigheidstekorten identificeren
 • Activiteiten delegeren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Casemanagement toepassen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Advies geven over trainingen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Nadenken over praktijken
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Stressbestendig zijn
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociale verandering promoten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten

Loopbaanperspectief

Het beroep re-integratiedeskundige behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag