Beroep radiotherapeutisch laborant

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • EHBO
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Menselijke fysiologie
 • Medische terminologie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk
 • Medische oncologie
 • Kindergeneeskunde
 • Medische contraststoffen
 • Bescherming tegen straling
 • Farmaceutische producten
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Radiotherapie
 • Menselijke anatomie
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Radiobiologie

Vaardigheden

 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen
 • Medische beelden nabewerken
 • Radiologisch informatiesysteem beheren
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures
 • Behandelplannen formuleren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Actief luisteren
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Organisatorische ethische code naleven
 • Psychologische steun aan patiënten bieden
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg voortgang van ziekte identificeren psychologie ontwikkelingen op het gebied van radiografie radiologische onderzoeken interpreteren informatie over kankerpreventie promoten vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren medische beelden interpreteren

Loopbaanperspectief

Het beroep radiotherapeutisch laborant behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag