Beroep radiodiagnost

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Bescherming tegen straling
 • Menselijke anatomie
 • Medische terminologie
 • Medische contraststoffen
 • Farmaceutische producten
 • Empirisch onderbouwde aanpak in de radiografische praktijk
 • Kindergeneeskunde
 • EHBO
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Menselijke fysiologie
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Stralingsfysica in de gezondheidszorg
 • Radiobiologie
 • Medische oncologie

Vaardigheden

 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Patiënten klaarmaken voor beeldvormingsprocedures
 • Beeldvormingsmateriaal onderhouden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Medische beelden nabewerken
 • Blootstelling aan straling berekenen
 • Actief luisteren
 • Uit te voeren beeldvormingstechnieken bepalen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Radiologisch informatiesysteem beheren
 • Radiologische gezondheidswetenschappen toepassen
 • Medischbeeldvormingsmateriaal gebruiken
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Beschermingsprocedures tegen straling toepassen
 • Psychologische steun aan patiënten bieden
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Organisatorische ethische code naleven

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken bij zorg klinisch onderzoek inzake radiografie uitvoeren vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek voortgang van ziekte identificeren ontwikkelingen op het gebied van radiografie psychologie radiologische onderzoeken interpreteren gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren medische beelden interpreteren

Loopbaanperspectief

Het beroep radiodiagnost behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag