Beroep Röntgenlaborant

Een röntgenlaborant is gespecialiseerd in het toepassen van ioniserende stralen om afwijkingen aan skelet of organen vast te stellen. Hij/zij voert het röntgenonderzoek uit. Daarnaast is een röntgenlaborant ook verantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt, hij/zij informeert de patiënt over het onderzoek en stelt de patiënt gerust. Een röntgenlaborant stelt het radiografische, ultrasone en andere doorlichtingsapparatuur apparatuur in, zorgt dat de patiënt de juiste houding aanneemt voor of onder het röntgenapparaat, bepaalt of de röntgenopnames afdoende zijn voor het stellen van een diagnose en verwerkt de beelden van de röntgenopname. De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de ultrasonografist met medisch specialisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken röntgenlaborant

  • Vaststellen van afwijkingen in het skelet/de organen middels ioniserende stralen.
  • Uitvoeren van röntgenonderzoek, bijv. het instellen van doorlichtingsapparatuur of het verwerken van de beelden
  • Begeleiden van patiënt voor en tijdens het onderzoek door de patiënt te informeren en gerust te stellen.
  • Bespreken van resultaten onderzoek met medisch specialist.
  • Samenwerken in een team van radiodiagnosten bij complexere onderzoeken.

Gerelateerde beroepen operator apparatuur

  • ECG-laborant
  • EEG-laborant
  • Laborant klinische neurofysiologie
  • Ultrasonografist

Loopbaanperspectief

Het beroep Röntgenlaborant behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld