Beroep publicrelationsmedewerker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Publicrelationsmedewerker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Communicatieprincipes

  Het pakket gemeenschappelijke beginselen met betrekking tot communicatie zoals actief luisteren, een goede verstandhouding opbouwen, het juiste register gebruiken en de tussenkomst van anderen respecteren.

 • Vorming van de publieke opinie

  Het proces waarbij percepties en opvattingen over iets worden gesmeed en afgedwongen. De elementen die een rol spelen in de publieke opinie, zoals het bepalen van informatie, psycheprocessen en kuddegedrag.

 • Diplomatieke beginselen

  Het bevorderen van overeenkomsten of internationale verdragen met andere landen door het voeren van onderhandelingen en het trachten de belangen van de regering van de lidstaat van herkomst te beschermen, alsmede het bevorderen van compromissen.

 • Retoriek

  De kunst van betogen dat gericht is op het verbeteren van het vermogen van schrijvers en sprekers om hun publiek op de hoogte te stellen, over te halen of te motiveren.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

Vaardigheden

 • Publicrelationsstrategieën ontwikkelen

  Alle inspanningen plannen, coördineren en uitvoeren, die nodig zijn in het kader van een PR-strategie, zoals het bepalen van de doelstellingen, het voorbereiden van de communicatie, contact opnemen met partners en het verspreiden van informatie onder de belanghebbenden.

 • Relaties met de media opbouwen

  Een professionele houding aannemen om doeltreffend te reageren op de eisen van de media.

 • In het openbaar spreken

  Een groep van luisteraars op gestructureerde, weloverwogen manier behandelen om deze te informeren, te beïnvloeden of te overtuigen.

 • Publieke presentaties geven

  In het openbaar spreken en communiceren met de aanwezigen. Voorbereiden van mededelingen, plannen, grafieken en andere informatie ter ondersteuning van de presentatie.

 • Interviews afnemen

  De context van het interview onderzoeken. De beschikbaarheid plannen. Bereid jezelf voor op basis van de context en de diversiteit van de media (radio, televisie, internet, kranten, enz.) en geef een interview.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Advies geven over imago

  Een klant zoals een politicus, artist of een andere persoon die in contact komt met het publiek advies geven over de manier waarop zij zichzelf het best presenteren om de gunst van het publiek of de doelgroep te winnen.

 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties

  Nadenken over de strategische grondslag van ondernemingen en hun opdracht, visie en waarden om deze basis te integreren in de uitvoering van de functie.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Communicatiestrategieën ontwikkelen

  Beheren van of bijdragen aan het ontwerp en de uitvoering van de interne en externe communicatieplannen en -presentatie van een organisatie, met inbegrip van haar aanwezigheid op het internet.

 • Public relations verzorgen

  Public relations (PR) uitvoeren door de verspreiding van informatie tussen een persoon of een organisatie en het publiek.

 • Advies geven over public relations

  Bedrijven of overheidsorganisaties advies verstrekken over public relations management en strategieën om te zorgen voor een efficiënte communicatie met doelgroepen en om de informatie goed over te brengen.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Persberichten opstellen

  Informatie verzamelen en persberichten schrijven waarbij de stijl aan de doelgroep is aangepast en ervoor wordt gezorgd dat de boodschap goed wordt overgebracht.

 • Persconferenties organiseren

  Interviews organiseren voor een groep journalisten om een aankondiging te doen of vragen over een specifiek onderwerp te beantwoorden.

Optionele kennis en vaardigheden

kostenbeheer beheer van sociale media samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole psychologische concepten zakelijke analyses uitvoeren soorten media verschillende talen spreken ondernemingsbeleid analyses gebruiken voor commerciële doeleinden contacten onderhouden met politici marketingstrategieën implementeren nieuws volgen zakenrelaties aangaan reclamecampagnes plannen internationale betrekkingen opbouwen regeringsvertegenwoordiging forumbeheer uitvoeren strategie voor contentmarketing wetgeving inzake auteursrecht interne factoren van bedrijven analyseren live presentaties geven gemeenschapsrelaties opbouwen nauw samenwerken met nieuwe teams een professioneel netwerk ontwikkelen behoeften van klanten identificeren reclamecampagnes coördineren inhoud samenstellen creatieve ideeën ontwikkelen advies geven over communicatiestrategieën promotiemiddelen ontwikkelen diplomatieke beginselen toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep publicrelationsmedewerker behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB