Beroep public-relationsmanager

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Ondernemend / Artistiek

Kennis

 • Retoriek
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Diplomatieke beginselen
 • Communicatieprincipes
 • Strategische planning
 • Public relations
 • Marktonderzoek
 • Vorming van de publieke opinie

Vaardigheden

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Presentatiemateriaal voorbereiden
 • Persberichten opstellen
 • Belangen van de klant beschermen
 • Public relations verzorgen
 • Advies geven over public relations
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Advies geven over imago
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Mediastrategie ontwikkelen
 • Publicrelationsstrategieën ontwikkelen
 • Persconferenties organiseren
 • Interviews afnemen
 • Publieke presentaties geven
 • Relaties met de media opbouwen
 • Gemeenschapsrelaties opbouwen
 • Communicatiestrategieën ontwikkelen
 • Externe factoren van bedrijven analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

accountafdeling beheren afdeling mediadiensten beheren fondsen werven live presentaties geven desktoppublishing soorten media creatieve afdeling beheren behandeling van promotiemateriaal beheren politieke campagnevoering toezicht houden op politieke campagnes communicatie met vreemde culturen tot stand brengen de organisatie vertegenwoordigen marketingactiviteiten coördineren kantoorsoftware samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën problemen analyseren met het oog op kansen advies geven over communicatiestrategieën reclametechnieken zakelijke analyses uitvoeren budgetten beheren forumbeheer uitvoeren een doel toelichten reclamecampagnes coördineren documentatie die verband houdt met het werk archiveren tekst proeflezen regeringsvertegenwoordiging schrijfwijzers processen van de marketingafdeling prijsstrategieën behoeften van cliënten identificeren visuele communicatie beheren politieke wetenschappen creatieve ideeën ontwikkelen wetgeving inzake auteursrecht strategisch denken toepassen behoeften van klanten identificeren marketingstrategieën implementeren metrische gegevens van een project beheren reclamecampagnes goedkeuren grafisch ontwerp een professioneel netwerk ontwikkelen beheer van sociale media online communicatie beheren politieke partijen reclamecampagnes evalueren interne factoren van bedrijven analyseren psychologische concepten marketingprincipes inhoud samenstellen indeling van advertenties beoordelen interne mededelingen verspreiden analyses gebruiken voor commerciële doeleinden organisatorische risico’s inschatten bedrijfsstrategieconcepten strategie voor contentmarketing contacten onderhouden met politici projectvoortgang documenteren prijsadvies geven grammatica zakenrelaties aangaan ondernemingsbeleid onderzoekstechnieken ontwikkeling van promotiemateriaal beheren socialemediamarketing toepassen projectbeheer uitvoeren internationale betrekkingen opbouwen verschillende talen spreken toezicht houden op politieke conflicten kosten-batenanalyserapporten verstrekken grammatica- en spellingsregels toepassen implementatie van overheidsbeleid promotiemiddelen ontwikkelen conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek contracten beheren nauw samenwerken met nieuwe teams personeel aanwerven samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen leiding geven aan personeel zorgen voor transparantie van informatie actoren in humanitaire hulpverlening diplomatieke beginselen toepassen

Loopbaanperspectief

Het beroep public-relationsmanager behoort tot de beroepsgroep Managers verkoop en marketing. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20247300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld