Beroep psychotherapeut

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend
 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Onderzoekend / Sociaal

Kennis

 • Psychopathologie
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Psychofarmacologie
 • Theorieën inzake persoonlijke ontwikkeling
 • Psychologische diagnostiek
 • Psychologie
 • Theorieën van persoonlijkheid
 • Psychologische theorieën
 • Therapie in de gezondheidszorg
 • Aandoeningen die het zelfbewustzijn beïnvloeden
 • Psychiatrie
 • Toezicht op personen
 • Psychiatrische aandoeningen
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Klinische richtlijnen volgen
 • Behoeften van gebruikers van gezondheidszorg conceptualiseren
 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Beslissen over de psychotherapeutische aanpak
 • Klanten begeleiden
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Nadenken over praktijken
 • Therapeutische vooruitgang controleren
 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken
 • Omgaan met trauma's van patiënten
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Theoretisch model van een zaak formuleren voor therapie
 • Werken met patronen van psychologisch gedrag
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Mentale gezondheid bevorderen
 • Psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gebruikers van gezondheidszorg aanmoedigen zichzelf op te volgen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Technieken toepassen om motivatie van patiënten te vergroten
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Terugvalpreventie organiseren

Optionele kennis en vaardigheden

psychoanalyse hoeveelheid dossiers beheren werken aan de gevolgen van mishandeling organisatorische technieken gebruiken gezondheidswetenschappen toepassen psychomotorische therapie revalidatie voorlichten over preventie van ziekte psychoanalyse toepassen systemische therapie toepassen werken in multidisciplinaire gezondheidsteams integratie bevorderen technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken zorgen voor gepaste administratie van afspraken omgaan met noodzorgsituaties samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren geestesstoornissen vaststellen klinische geriatrie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek pedagogie vreemde talen gebruiken bij zorg gezondheidsvoorlichting bieden beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren kindergeneeskunde

Loopbaanperspectief

Het beroep psychotherapeut behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag