Beroep psycholoog

 • Shutterstock.com
  psycholoog

Psychologen bestuderen het gedrag en de mentale processen van mensen. Zij verlenen diensten aan cliënten die te maken hebben met geestelijke gezondheidsproblemen en levensvraagstukken zoals overlijden, relatieproblemen, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Ze bieden ook counseling voor geestelijke gezondheidsproblemen zoals eetstoornissen, posttraumatische stressstoornissen en psychose om de cliënten te helpen zich te herstellen en tot gezond gedrag te komen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Sociaal

Taken psycholoog

 • Stelt de diagnose vast bij cliënten, bijv. aan de hand van interviews, diagnostische tests, etc.
 • Geeft therapeutische behandeling aan individuen, families of groepen.
 • Geeft cliënten advies over relevante kwesties, bijv. over hoe om te gaan met problemen in het alledaagse leven.
 • Overlegt met andere disciplines (bijv. medische), bijv. over de beste behandeling voor cliënten.
 • Ontwerpt en implementeert behandelprogramma's, bijv. op het gebied van gedragsmodificatie of geestelijke gezondheid.
 • Werkt samen met andere disciplines bij het ontwerpen en implementeren van behandel- en interventieprogramma's.
 • Maakt tests en andere analyse-instrumenten, bijv. om de psychische en emotionele toestand te beoordelen en te voorspellen.
 • Voert wetenschappelijk onderzoek uit in het vakgebied, individueel of in samenwerking met een onderzoeksgroep.
 • Publiceert onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften of boeken.
 • Neemt deel aan professionele conferenties, bijv. door het geven van lezingen of presentaties, het voorzitten van sessies, etc.

Gerelateerde beroepen therapeut

 • Ademhalingstherapeut
 • Afslank consulent
 • Bewegingstherapeut
 • Bezigheidstherapeut
 • Chiropodist
 • Creatief therapeut
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Fysiotherapie-assistent
 • Logopedist
 • Massagetherapeut
 • Masseur (met opleiding)
 • Psychomotorisch therapeut
 • Therapeut, anders

Kennis

 • Consultatie
 • Psychologische begeleidingsmethoden
 • Psychologische interventies
 • Begeleidingsmethodes
 • Gedragsstoornissen
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Psychologische diagnostiek
 • Psychologie

Vaardigheden

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Klanten begeleiden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Reageren op extreme emoties van gebruikers van gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Therapeutische vooruitgang controleren
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Testen op emotionele patronen
 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken
 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen
 • Psychologische testen interpreteren
 • Testen op gedragspatronen
 • Psychologische beoordeling uitvoeren
 • Werken met patronen van psychologisch gedrag

Optionele kennis en vaardigheden

geestesstoornissen vaststellen neurologie psychiatrische aandoeningen ehbo mentale gezondheid bevorderen psychologische ontwikkeling van gebruikers van gezondheidszorg begeleiden gezondheidsvoorlichting bieden zorgen voor gepaste administratie van afspraken hoeveelheid dossiers beheren psychiatrie klinische psychologische behandeling samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg werken aan de gevolgen van mishandeling systemische therapie toepassen meeleven met gebruikers van gezondheidszorg psychiatrische diagnostiek crisisinterventie risico’s van gebruikers van gezondheidszorg beoordelen klinische verslagen

Loopbaanperspectief

Het beroep psycholoog behoort tot de beroepsgroep Psychologen en sociologen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag